Dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin fənnin mövcud proqramına uyğunluğuna nəzarət;
Kafedralarda tədris prosesinə nəzarət;
Kafedraların tədris, tədris-metodik və normativ sənədlərinin yoxlanılması;
Kafedralarda aparılan yoxlamaların nəticələrinin müzakirəsi;