İctimai səhiyyə və səhiyyənin təşkili kafedrası 2020-ci ildən “Səhiyyə menecmenti” üzrə maqistratura təhsilində baza kimi fəaliyyət göstərir. 2020-ci ildə ən aktual fənlər «Səhiyyə menecmenti» üzrə maqistr proqramında öz əksini tapmışdır. Səhiyyə Menecmenti üzrə magistratura pilləsi respublikanın səhiyyə müəssisələri üçün ixtisaslaşmış tibbi menecer kadrlarının hazırlanması zərurətindən yaranmışdır. Müasir menecer geniş və əhatəli idarəetmə biliklərinə, əhaliyə göstərilən tibbi xidməti və idarə olunan obyektin maliyyə rifahını keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaqla yanaşı, müasir menecer öz fəaliyyətinin elmi anlayışını dərk etməli, yaranmış elmi problemləri həll etmək bacarığına malik olmalıdır. Sərbəst olaraq müəyyən elmi işi yerinə yetirməli, tərtib etməli və dissertasiya müdafiə etməlidir.

3.1. I kurs magistrantlara tədris olunan fənnlər:

Payız semestrində keçirilən fənlər

N

Fakültələr

Kurs

Fənlər

Auditoriya saatları

müh

praktika

kredit

1

İctimai Səhiyyə 

I

Menecmentin müasir problemləri

30

30

2

2

İctimai Səhiyyə 

I

Tədqiqat metodları

30

30

2

3

İctimai Səhiyyə 

I

Qlobal səhiyyənin əsasları

30

20

2

4

İctimai Səhiyyə 

I

Sağlamlığın təbliği

20

30

2

 

Yaz semestrində keçirilən fənlər

N

Fakültələr

Kurs

Fənlər

Auditoriya saatları

müh

praktika

kredit

1

İctimai Səhiyyə 

I

Səhiyyədə marketinq

30

30

2

2

İctimai Səhiyyə 

I

Tədqiqat işinin aparılması

30

30

2

3

İctimai Səhiyyə 

I

Səhiyyə qanunvericiliyi

30

30

2

4

İctimai Səhiyyə 

I

Tibbi sığorta

30

30

2

5

İctimai Səhiyyə 

I

Səhiyyə xidmətinin təşkili və idarəolunması

30

30

2

6

İctimai Səhiyyə 

I

Təşkilati davranış

20

10

1

7

İctimai Səhiyyə 

I

Səhiyyədə insan resurslarının idarəolunması

10

20

1

8

İctimai Səhiyyə 

I

Səhiyyə müəssisələrində risklərin idarəolunması

20

10

1

 

3.2. II kurs magistrantlara tədris olunan fənnlər:

Payız semestrində keçirilən fənlər

N

Fakültələr

Kurs

Fənlər

Auditoriya saatları

müh

praktika

kredit

1

İctimai Səhiyyə 

II

Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya

30

60

2

2

İctimai Səhiyyə 

II

tədqiqat işinin apalması

30

60

2

3

İctimai Səhiyyə 

II

Elmi- tədqiqat təcrübəsi

 

180

6

4

İctimai Səhiyyə 

II

Elmi-pedaqoji təcrübə

 

180

6

 

Yaz semestrində keçirilən fənlər

N

Fakültələr

Kurs

Fənlər

Auditoriya saatları

müh

praktika

kredit

 

İctimai Səhiyyə 

II

Magistr dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

 

 

36