Professor Arif Əfəndiyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu

2

İxtisas

Biokimya

3

Vəzifə

professor

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1958-1964

 

tələbə -əczaçı

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

2

1966-1969

 

aspirantura biokimya

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Az 1022, Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1987-ci ildən indiyədək

kafedra müdiri

ATU, biokimya kafedrası

Bakı, A.Bakıxanov küç., 23

1974-1987

dosent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı,A.Bakıxanov küç.,23

1969-1974

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı,A.Bakıxanov küç.,23

1965-1966

baş laborant 

ATU, biokimya kafedrası

Bakı,A.Bakıxanov küç.,23

1988-1989

dekan

ATU, I müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakı,A.Bakıxanov küç.,23

1992-1993

dekan

ATU, əczaçılıq  fakültəsi

Bakı,A.Bakıxanov küç.,23

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1978 - 1 ay

Təkmilləşdirmə kursu

Moskva, 2-ci Tibb İnstitutu

2

1983 - 1,5 ay

Təkmilləşdirmə kursu

Moskva, Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

3

1986 - 2 ay

Təkmilləşdirmə kursu

Moskva, Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

Böyük b-talassemiyalı xəs­tə­lərin qanında sərbəst radi­kalların və bəzi sitokinləri öy­rənilməsi

Əfəndiyev A.M., Gəfərova G.A.,  Əbilova R.Q.

Azərbay­can Allerqologiya və Kli­nik İmmunologiya jurnalı, cild 6, № 1, 2018, s. 38-43

Изменение содержания цитокинов при диабетической неф­ропатии

Лятифова  Н.Ф., Эфендиев А.М.,  Джафарова Г.А.,  Багирова С.А.,  Гу­сейнова Э.Э.

Лики Украины плюс. Научно-практический журнал, 2018, № 1 (34), с. 24-26

 

Изменение гормонального статуса у больных с раз­лич­ными заболева­ниями щитовидной железы 

Мамедова У.Ф., Эфендиев А.М., Шадлинский Э.А., Мусеибова А.А.

Лики Украины плюс. Науч­но-практи­ческий журнал, 2018, № 1 (34), с. 36-38

Qalxanabənzər vəzinin xoş- və bədxassəli törəmələrinin patogenezində bəzi onkomarkerlərin əhəmiyyəti

Məmmədova Ü.F., Əmiraslanov Ə.T., Əfəndiyev A.M.

AMEA-nın xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), 2018, cild 73, № 1, s. 167-170 1

The study the main para­me­ters of calcium-phosphorus metabolism and antimicrobial peptide of defensin in osteoporosis caused by pneumatoid arthritis

Hadjiev A.G., Osmanov H.M., Efendiyev A.M.

VI Международный сим­по­зиум "Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и па­тологии". Тезисы докладов. 20 июня-23 июня 2017. Санкт-Петербург, Россия. С. 28.

  

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının üzvü

2

Azərbaycan Tibb Universitetinin tibbi-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü

3

Azərbaycan Tibb Universitetinin Dissertasiya Şurasının üzvü

4

Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Elmi Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü

5

1999-cu ildən Avropa Biokimyaçılar Federasiyasının  «Biokimyanın tədrisi»Komissiyasının üzvü