Musabəyova Nəzrin Natiq qızı 2006 – cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olmuş, 2010 –cu ildən təhsilini magistr pilləsində davam etdirmiş, 2017 – ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. 2018 – ci ilin may ayından etibarən xarici tələbələrlə iş üzrə dekanın dekan müavini vəzifəsində çalışır.