Mən, Elnarə Vaqif qızı Nəbiyeva 1981-ci il Bakı şəhərində anadan olmuşam. 1998-ci ildə 189 saylı orta məktəbi bitirmişəm. Həmin ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin I Müalicə-Profilaktika fakültəsinə gəbul olmuşam. 2004-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2004-2005-ci illərdə Onkoloji dispanserdə internatura kursunu keçmişəm. 2005-2018-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahi xəstəliklər kafedrasında baş laborant, halhazırda isə assisent vəzifəsində çalışıram. 2013-2018-ci illər ərzində II Müalicə Profilkatika fakültəsində akademik məsləhətçi vəzifəsində işləmişəm. 2018-ci ilin noyabr ayından Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan müavini çalışıram.
2014-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışam. 40-dan artıq elmi məqalələrim xarici və yerli jurnallarda dərc olunub. Azərbaycan, rus, ingilis dillərini bilirəm