Assistent Fəxrəndə Rzayeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rzayeva Fəxrəndə Faiq

2

İxtisas

Biologiya və kimya müəllimi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

Biologiya və kimya müəllimi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-2010

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya

Bakı şəh.

2

2010-h/h

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Mie - Tyndal scattering of spheroidal RBC: T-matrix calculations

American Journal og Com­­pu­tational Mathe­ma­tics. Sci­entific Research Publi­shinq.  2016. P. 1-11 http: www.scirp.org/ journal/ajcm

Efendiyev A.M.

Mamedov A.M.

2

The computer modeling of biochemical unit of coup­ling og ATP-synthesis with electronic transport in bio­membranes

International  Journal  of Scientific&Engineering Research, oktober 2016, vol. 7, issue 10, p. 1652-1656 http:/www. ijser.orq

Efendiyev A.M.

Mamedov A.M.

3

Hamiləlik anemiyaları za­manı dəmir  mübadiləsi zü­lallarının tədqiqi

Ə.Əiyevin anadan olması­nın 120 illik yubileyi mü­na­­sibə­tilə ATU-da keçi­ri­lən elmi-praktik konfran­sın material­ları, görkəmli dövlər və elm xadiminə həsr olunmuş xa­tirələr. Bakı, 2017,  s.479-480

Şahverdiyeva İ.C.

Bağırova S.A.

4

Влияние тиолового ста­туса организма на секре­цию антимикробных пеп­ти­дов при наследственных заболеваниях крови

Ə.M.Əliyevin anadan ol­ma­sının 120 illik yubileyi mü­nasibətilə ATU-da ke­çirilən Elmi-praktik kon­fransın ma­te­rialları. Gör­kəmli dövlət xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Bakı, 2017.

Азизова Г.И.

Гаджиев А.Г.

Амирова М.Ф.

Сулейманов С.С.

Мусеибова А.А.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Klinik Laboratoriya Mütəxəssisləri ictiami Birliyi