Assistent Nigar Mikayılova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, atasının adı

Mikayılova Nigar Xizri qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Farmakologiya kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2001-2005

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Bakıxanov, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-2008

Laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

                  Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

2

2008-h/h

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Farmakologiya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

3

2018- h/h

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Biokimya kafedrası

Bakı ş. Bakıxanov prospekti, 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

71

Моноэфиры 3’,4’-дигидросеселина корней Seseli campestre Bess.

Н. Х. Микаилова,

С. В. Серкеров

Химия растительного сырья, 2015, №1, с. 127-13

2

New monoesters of 3’,4’-lihydroseselin from Seseli campestre Bess. root resin

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Chemistry of Natural Compounds, 2015, No 5, p. 826-828

3

New piranocoumarins from Seseli campestre roots

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Achievements and prospects for the development of phytochemistry. Proc. of Int. res.-pract. conf. Kazakhstan: Karaganda, 2015, p. 94

4

Significance of low-molecular compounds in chemotaxonomy

 

N. X. Mikailova,

G.K. Gasimova,

S.V. Serkerov

Achievements and prospects for the development of phytochemistry. Proc. of Int. res.-pract. conf. Kazakhstan: Karaganda, 2015, p. 38

5.

The structure and the biological activity of Seseli campestre angular pyranocoumarins

N. X. Mikailova,

S. V. Serkerov

Proc. of 11th Int. symp. On the Chemistry of natural compounds. Turkey: Antalya, 2015, Op. 11, p. 30