Assistent Gülzar Nərimanova

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Nərimanova Gülzar Vidadi qızı

2

İxtisas

Biokimyaçı

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra (şöbə)

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2005-2009

Biokimyaçı (bakalavr)

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

2010-2012

Biokimyaçı (magistr)

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-cü ildən indiyədək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2010 - 2013

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Birincili sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin diffe­rensial diaq-nostikasında damar endo-telinin böyümə ami­linin əhəmiy-yəti

Qasımova N.V

Əhmədova G.A

Əziz Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı, 2012

2

Bədxassəli sümük şişlərinin erkən diaq-nostikasında VEGF resep-torlarının rolu

Əhmədova G.A

Orucov A.H

Azərbaycan travmatoloq və ortopedlərinin Assosiasiyası-ictimai birliyinin 7-ci beynəlxalq konfransı. Bakı, 2012

3

Level of vascular endothelial growth factor, carcinoma embryonic antigen, calcium and phosphorus in blood serum in different types of bone tumors

Ahmadova G.A

Curierul medical (Ministry of Health of the Republic of Mol­dova. Nicolae Tesemitanu State Medical and Pharmaceutical University).