Baş laborant Fərəh Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Fərəh İsmayıl  qızı

2

İxtisas

Oftalmoloq

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Kafedra

Azərbaycan Tibb Universiteti, Biokimya kafedrası 

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2006

həkim

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

2

2006-2007

oftalmoloq

Zərifə Əliyeva adına elmi-tədqiqat göz xəstaxanası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-cu ildən indiyədək

baş laborant

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Study of poptosis markers in iscemic heart disease

Ghamamno A.

Osmanov H.M. Suleymanov S.S.

5th İnternational Symposium-cum-Training Course on  Molecular Medicine and  Drug Research.Pakistan,Karachi, University of  Karachi, 2015. Məqalələr top­lusu. p. 65.

2

Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı qan plazmasında apoptoz markerlərinin təyini

Əzizova G.İ.

Dadaşova A.R.

Ülkü Bengün

Qafqaz Universiteti. Gənc tədqiqatçıların II Beynalxalq elmi konfransının materialları.  Bakı, 2015

3

Биохимические основы апоптоза при сердечной недостаточности

Эфендиев А.А.

Медицина и фармакология. Электронный научный журнал, 2014

4

Исследование факторов апоптоза при ишемической болезни сердца

Эфендиев А.А.

Вопросы неотложной кардио­ло­гии "От науки к практике" VII  Всероссийский форум. 26-27 ноября 2014, Москва, с.29

5

Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı sistatin C-nın aterogenez meyarı kimi tətbiqi

Süleymanov S.S.

Abdullayeva E.E.

V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibb Profilaktika İnstitutunun “XXI əsrdə tibbi profilaktikanın aktual problemləri: Nailiyyətlər və prespektivlər” mövzusunda elmi konfransın məqalələr toplusu. Bakı. 2014