Baş laborant Nigar Məlikova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məlikova Nigar Vəli

2

İxtisas

Biologiya

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2007-2012

Bakalavr

Biologiya

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Bakı şəhəri

2

2012-2014

Magistratura

Biologiya

Gəncə Dövlət Universiteti

Gəncə şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-h/h

Baş laborant

ATU, Klinik-Biokimyəvi Laboratoriya

Bakı şəh.

2

2017-h/h

Baş laborant

ATU, Biokimya kafedrası

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Metabolik sindrom fonunda gedən ikinci tip şəkərli diabet, arterial hipertenziya və qarın tip piylənmədən əziyyət çəkən xəstələrin qan plazmasında antioksidant sistemlər və proiltihabi sitokinlərin miqdarının pozulmalarının müqayisəli biokimyəvi tədqiqi.

AMEA-nın müxbir üzvü, ə.e.x., professor D.V.Haciyevin 90-illik yubiley konfransının materialları, Bakı-2019, səh.156-157.

Məlikova N,V.

 

2

Artıq bədən kütləsinin metabolik sindromun əmələ gəlməsində rolu.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, Bakı-2017, №4, стр. 197-199.

Məlikova N.V.

3

Piylənmələrin metabolik sindromun əmələ gəlməsində rolu

t.e.d., prof.  Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2017, səh.62-66.

Məlikova N.V.

Efendiyev A.M.

Həsənova D.Ə.

Quliyev M.R.

4

Qarın tip piylənmələrin metabolik sindromun komponentlərinin əmələ gəlməsində rolu

 

Prof.R.Ə.Əskərovun anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı-2018. Səh.78.

Məlikova N.V.

5

Изменение показателей углеводно-липидного обмена и антиоксидантной  защиты при  метаболическом синдроме с артериальной гипертензией и абдоминальным ожирением

Astana Medisinalık Jurnalı, 2018, №2, səh.178-183.

Меликова Н.В

ЭфендиевА.М.

Tahirov И.А.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Klinik Laboratoriya Mütəxəssisləri İctimai Birliyi