DİSSERTASİYALARIN MÜDAFİƏ ÜZRƏ

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ŞURALARININ İŞİ HAQQINDA

 

2020-ci ildə ATU-nun nəzdində dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şuralar.

 

ED 2.05

3211.01 – «Psixiatriya» – tibb elmləri sahəsində;

3217.01 – «Otorinolarinqologiya» – tibb elmləri sahəsində;

3223.01 – «Sinir xəstəlikləri» – tibb elmləri sahəsində;

3226.01 – «Stomatologiya» – tibb elmləri sahəsində.

 

 

ED 2.06

3213.01 – «Cərrahlıq» – tibb elmləri sahəsində;

3215.01 – «Mamalıq və ginekologiya» – tibb elmləri sahəsində;

3227.01 – «Travmatologiya və ortopediya» – tibb elmləri sahəsində;

3234.01 – «Urologiya» – tibb elmləri sahəsində.

 

ED 2.27

3205.01 – “Daxili xəstəliklər” - tibb elmləri sahəsində;

3218.01 –  “Kardiologiya” - tibb elmləri sahəsində;

3220.01 – “Pediatriya”  -  tibb elmləri sahəsində;