Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində tibb elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün 7 Dissertasiya şuraları yaradılmışdır, onlardan 4 elmlər doktoru və 3 fəlsəfə doktorluq şuralardır. Şuralar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2023-cü il tarixli əmri ilə yaradılmışdır. Şuraların səlahiyyət müddəti 01.11.2025-ci il tarixinədək müəyyən edilib.

 

ED 2.05

3211.01–«Psixiatriya» – tibb elmləri sahəsində;

3223.01 –«Sinir xəstəlikləri» - tibb elmləri sahəsində;

ED 2.50

3217.01 – «Otorinolarinqologiya» – tibb elmləri sahəsində; 3226.01 – «Stomatologiya» – tibb elmləri sahəsində

ED 2.06

3213.01 – «Cərrahlıq» – tibb elmləri sahəsində;

3215.01 – «Mamalıq və ginekologiya» – tibb elmləri sahəsində; 3227.01 – «Travmatologiya və ortopediya» – tibb elmləri sahəsində; 3234.01 – «Urologiya» – tibb elmləri sahəsində.

ED 2.27

3205.01 – «Daxili xəstəliklər» – tibb elmləri sahəsində; 3218.01 – «Kardiologiya» – tibb elmləri sahəsində; 3220.01 – «Pediatriya»- tibb elmləri sahəsində;

 

        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq Azərbaycan Tibb Universitetində “Psixiatriya”, “Sinir xəstəlikləri”, “Otorinolarinqologiya”, “Stomatologiya”, “Cərrahlıq”, “Mamalıq və ginekologiya”, “Travmatologiya və ortopediya”, “Urologiya”, “Daxili xəstəliklər”, “Kardiologiya”, “Pediatriya”, “Bioloji kimya”, “Farmakologiya, klinik farmakologiya”, “Patoloji fiziologiya”, “Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya”, “İnsan anatomiyası”, “Mikrobiologiya”, “Epidemiologiya”, “Gigiyena” ixtisasları üzrə tibb elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların elmi seminarlarda müzakirəsinin təşkil etmək məqsədi ilə elmi seminarların tərkibləri təsdiq olunmuşdur.