Dosent Aysel Qəlbinur

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aysel Paşa qızı Qəlbinur

2

İxtisas

Oftalmoloq

3

Vəzifə

t.ü.f.d., dos.

4

Şöbə

Oftalmologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2001

müalicə işi

 Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2002-2007

b/laborant

ATUnun oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov 23

2

2007-2015

assistent

ATUnun oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., Bakıxanov 23

3

2015-2017

dos. əvəzi

ATUnun oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., Nəsimi r, Səməd Vurğun,155

4

2017

dossent

ATUnun oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., Nəsimi r, Səməd Vurğun,155

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

2003-2004

“Buynuz qişa patologiyalarında rekonstruktiv cərrahiyyə” ixtisasartırma, elmi iş

ET göz xəstəlikləri İnstitutu, RTEA, Moskva

2

2008

Avropa Oftalmologiya Cəmiyyəti 

“2008ci il Təhsil Qrantı”

 “Mörfilds Göz klinikası”, İngiltərə, London

3

2008

Avropa Oftalmologiya Cəmiyyəti 

“2008ci il Təhsil Qrantı”

“St. Erik Göz Klinikası”, İsveç, Stokholm

4

05.02.2011-05.05.2011

“Ümumi oftalmologiya, Pediatrik oftalmologiya, terapevtik və cərrahiyyə üzrə” ixtisasartırma kursu

TC Sağlık Bakanlığı Ankara Elmi Tədqiqat Tədris Xəstəxanası

5

23.11-04.12.2015

“Görmənin kontakt və eynək korreksiyası” klalifikasiya kursu

akad. Fyodorov S.N. adına Gözün Elmi-texniki Mikrocərrahiyyə kompleksi,  Moskva...

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

The antioxidant effect of topical PABA in rat cornea and lens

co-authors S.A.

Akberova, P.I.

Musaev et. al.

XIII congress of the Europian society of ophthalmology. – Istanbul, June, 2001. – P.125

2

 

Состояние кровоснабжения пе-реднего отрезка глаза при фа-коэмульсификации незрелой осложненной катаракты на фоне оперированной открытоугольной глаукомы с нормальным внутриглазным давлением

со авторы Гаджиева С.А., Керимов К.Т.,

Мамедзаде А.Н.,

Тахирли У.А.

5-й Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагнос-тики в медицине. Сборник тезисов. – Москва, 2007. – стр.237.

   3

Парааминобензойная кислота (Актипол ®) как регулятор ак-тивности транспортных адено-зинтрифосфатаз в роговице

Гальбинур A.П.

Azərbaycan Tibb jurnalının Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı. - Bakı, 2008 - № 2.- s. 80-86.

   4

Ekzotropyalarda konvansiyonel cərrahi seçimi edilməlidir

Qəlbinur A.P.

Türk Cumhuriyyəti Oftalmo-loji Cəmiyyətinin 46cı Konqresi. Türkiyə. Noyabr 6-10, 2013.

5

Изучение генов главного комплекса гистосовместимости (HLA) у больных кератоконусом в Азербайджанской популяции.

со авторы Abdullayeva A.M., Musayev P.İ.,

Aliyeva S.T.,

Mammedova V.M.,

İsgenderli V.B.

XX Всемирный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации, Нью-Йорк, США. Журнал Аллергология и иммунология. – 26-29 апреля, 2014 г. – №2, том 15. – с.148-149.

6

Анализ данных кератотопог-рафии при средних стадиях кератоконуса

 

со автор Мусаев П.И.

Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург.– № 09 (51) 2016. – стр.21-24...

 7

Anatomy and Fisiology of the eye

 

P.İ. Musayev,

H.M. Qəhrəmanov,

Qəlbinur A.P.

Textbook (dərs vəsaiti), Ingilis dilində. – Bakı, 2016.

Eksperimental və klinik olaraq şüşəvari cismin ön kəsiyinin vizualizasiyası. Metodik vəsait (oftalmoloqlar üçün)

 

Qəlbinur A.P.,

Quliyeva U.E., Məmmədhəsənova S.R

Tahirli U.H.,

Şahbazova N.Ə.,

İbrahimova A.Q.,

Nəbiyeva A.T.,

Hacıyeva S.A.

Metodik vəsait. – Bakı, 2013.

“Skills in ophthalmology” (“Oftal-mologiyada praktik vərdişlər”) (azərbaycan və ingilis dillərində)

Qəlbinur A.P.

Metodik vəsait (ingilis və azərbaycan dillərində). – Bakı, 2017.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

TCOD, Türk Cumhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyinin üzvü

2

Avropa Strabizmologiya Cəmiyyətinin üzvü