Dosent Aybəniz  Abdullayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aybəniz  Abdullayeva Müzamil qızı

2

İxtisas

Oftalmologiya

3

Vəzifə

Kafedranın dosenti

4

Şöbə

Oftalmologiya

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1987-1993

Oftalmologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2009

B/laborant

ATU - nun Oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., Binəqədı, Cavadxan, 32/15.

2

2009-2016

Assistent

ATU - nun Oftalmologiya kafedrası

Bakı ş., M.Mirqasımov küçəsi 2

3 2022- hal-hazıra qədər Dosent ATU - nun Oftalmologiya kafedrası  

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-15 noyabr 2009

Beynəlxalq Türk Oftalmoloji Birliyinin 43-cü Kongresi, «Oftalmologiya və sanat» TOD

Antalya, Türkiyə

2

29 sentyabr -  oktyabr 2010

Beynəlxalq Türk Oftalmoloji Birliyinin 43-cü Kongresi, «Oftalmologiya və rəsm» TOD

Antalya, Türkiyə

3

9 fevral – 9 mart 2011

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun nəz­dində «Pedaqogika» ixtisas artırma kursu

Bakı, Azərbaycan

4

31 may-3 iyun 2012

Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyinin Beynəlxalq Sempo­ziumu

İstambul, Türkiyə

5

16-20 fevral 2012

WOC-2012, XXXIII İnternational Congress of Ophthalmology, 12 MEACO İnternational Congress (middle east Africa council of Ophthalmology)

Abu-Dhabi, United Arabic Emirates

6

2-6 aprel 2016

WOC-2014, XXXIV İnternational Congress of Ophthalmology, 29 Asia-Pacific Academy of Ophthalmology APAO 2014. 118 – meeting of the Japanese Ophthalmological Society

Japan, Tokio

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Azerbaycan populyasyonunda kera­tokonus hastalarında HLA-antigen­le­rinin öğrenilmesi. TOD 44. Ulusal konqresi.

Pasha Musayev Galbinur,

Aysel Galbinur

TOD-44, Ulusal Konqresi. Sözel bildiri, Beldibi, Antalya, 2010, s.129

2

Azerbaycanda keratokonus hastalarının İmmun statüsünün değerlendirilmesi

Sariya Guliyeva,

Aysel Galbinur

TOD-44, Ulusal Kon­qresi. Poster bildiri, Beldibi, Antalya, 2010, s.366-367

3

Влияние актипола при локальном введении на иммунологические показатели сыворотки крови больных кератоконусом

П.И.Мусаев Галбинур,

С.Т.Алиева, С.А.Кулиева, В.Б.Искендерли, С.И.Акперова

ХVII Междуна­род­ный конгресс по реа­билитации в меди­цине и иммуно­реа­би­­ли­тации, В все­мир­ный форум по астме и рес­пи­раторной аллергии, Нью-Йорк, США, 21-24 апреля, 2012, Журнал Аллергология и иммунология, том 13 № 1. стр. 95

4

Изучение генов главного комплекса гистосовместимости (HLА) у больных кератоконусом в Азербайджанской популяции

П.И.Мусаев Галбинур,

С.Т.Алиева, В.М.Мамедова, А.П.Галбинур, В.Б.Искендерли

ХХ Всемирный конгресс по реаби­литации в медицине и иммунореабилитации. VII Всемирный форум по астме и респираторной аллергии, 26-29 апреля, 2014 г. Журнал Аллер­го­ло­гия и иммунология, №2, том 15, Нью-Йорк, США, с.148-149

5

52 elmi işin müəllifidir

 

 

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Oftalmoloji Cəmiyyəti

2

Türk Oftalmoloji Cəmiyyəti