Assistent Vəfa Nəsirova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

NƏSİROVA  VƏFA  BƏHRAM

2

İxtisas

OFTALMOLOGİYA

3

Vəzifə

ASSİSTENT

4

Şöbə

OFTALMOLOGİYA KAFEDRASİ

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997-Cİ İL

OFTALMOLOGİYA

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

BAKİ Ş. BAKİXANOV 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2007-2012

BAŞ HƏKİM KONSULTANT

FUVİA OPTİK ŞƏBƏKƏSİ

BAKİ Ş.RƏSİD BEHBUDOV 17

2

2010-2017

BAŞ LABORANT

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ OFTALMOLOGİYA KAFEDRASİ

BAKİ Ş. MİRQASİMOV KÜC 2

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

29.09.2010-03.10.2010

TOD 44 ULUSAL KONGRESİ

ANTALYA.TÜRKİYƏ

2

08.09.2010-09.09.2010

MODERN APPROACHES OF FİTTİNG SOFT CONTACT LENSES. DİAGNOSİS AND TREATEMENT OF CONTACT LENS RELATED COMPLİCATİONS. TORİC LENSES

BAKİ.AZƏRBAYCAN

3

08.01.2015-13.01.2016

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС И СТАЖИ-РОВКА ПО АППАРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, КОСОГЛАЗИЮ И ПРИЗ-МАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

УКРАИНА.КИЕВ

4

09.01.2017-09.02.2017

OKÜLER YÜZEY,KORNEA HASTALİKLARİ VE CERRAHİSİ REFRAKTİF CERRAHİ (FEMTOLASİK, LASİK, LASEK, PRK, FAKİK İOL)

İSTANBUL.TÜRKİYƏ

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

ADMINSRATION OF CEREBRUM COMPOSITUM AND PLACENTA COMPOSITUM PREPARATIONS BY PATIENTS SUFFERING FROM MEDIUM MYOPIA

KULIYEVA S.A,

ALLAHVERDIYEV R.M, ALIKHANOVA, S.A, KULIYEVA E.I,

ISKƏNDƏRLİ V.B

PROF.T.Ə ƏLİYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KON-FRANSİN MATERİALLARİ BAKİ 2011 S 214-215

2

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ ПРИ ПРЕС-БИОПИИ И ГИПЕРМЕТРОПИИ

ИСКЕНДЕРЛИ В.Б

Ə.ƏLİYEVİN 115 İLLİK YUBİLİYİNƏ HƏSR EDİL-MİŞ ELMİ KONFRANS MATERİALLARİ SƏH 325

3

КОРРЕКЦИЯ ПРЕСБИОПИИ ПРОГРЕССИВНЫМИ СТЕКЛАМИ

ИСКЕНДЕРЛИ В.Б

ÜMNİSƏ SÜLEYMAN QİZİ MÜSABƏYOVANİN 110 İLLİK YÜBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KONFRANSİN MATERİALLARİ SƏH 77

4

ЛЕЧЕБНЫЕ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ РОГОВИЦЫ

В.Б.ИСКЕНДЕРЛИ,

С.Т АЛИЕВА

А.М. АБДУЛЛАЕВА

А.Ф. ВЕРДИЕВА

ÜMNİSƏ SÜLEYMAN QİZİ MÜSABƏYOVANİN 110 İLLİK YÜBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KONFRANSİN MATERİALLARİ SƏH 99

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

TÜRKİYƏ CÜMHÜRİYYƏTLƏRİ OFTALMOLOJİ DƏRNİYİ (TCOD)