Tədris proqramı

Azərbaycan Tibb Universitetinin 2017-2018-ci tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə V kurs tibbi-profilaktika fakultəsinin payız mühazirələrinin

TƏQVİM-MÖVZU PLANI

1. Giriş mühazirəsi.Görmə orqanının anatomiya və fiziologiyası.2s.

2. Gözün optik sistemi.Gözün hərəki apratı.Binokulyar görmə.Çəpgözlük.2s.

3. Konyuktivanın və buynuz qişanın xəstəlikləri.Klinika və müalicəsi.2s.

4. Damarlı qişanın və büllurun xəstəlikləri.Klinika və müalicəsi.2s.

5. Gözdaxili mayenin sirkulyasiyası.Gözdaxili təzyiqin artması.Qlaukoma.2s.

6. Görmə orqanının zədələri.2s.

7. Tor qişa və görmə sinirinin xəstəlikləri.Ümumi orqanizm xəstəliklərində göz dibində olan dəyişikliklər.2s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin V kurs Tibbi-profilaktika fakultəsinin 2017-2018-ci tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə praktik məşğələlərinin

TƏQVİM-MÖVZU planı

1. Göz almasının və onun köməkçi aparatının anatomiyası.Göz yuvası,əzələlər.Göz qapaqları,konyuktiva,göz yaşı aparatı,onların yaşla əlaqədar inkişaf dinamikası.Slaydların nümayişi.5s.

2. Gözün ön hissəsinin,göz qapaqlarının,göz yaşı orqanlarının və buynuz qişanın müayinə metodları.Slaydların nümayişi.Adi baxış,fokal işıqlandırma,biomikroskopiya.Kurasiya üçün xəstələrin paylanması.5s.

3. Göz almasının arxa  hissəsinin:büllurun,şüşəyəbənzər cismin,torlu qişanın,görmə sinirinin müayinə üsulları.Keçirici işıqla müayinə,oftalmoskopiya.Slaydların nümayişi.5s.

4. Görmə orqanının funksiyalarının təyini:görmə itiliyi,görmə sahəsi,işıq duyğusu,rəng duyğusu.Xəstələrin kurasiyası.5s.

5. Refraksiya,akkomodasiya,optik şüşələr,refraksiyanın subyektiv və obyektiv müayinə üsulları.5s.

6. Astiqmatizmin növləri,tipləri,reseptlərin yazılması,optik şüşələrin seçilməsi,korreksiyası.5s.

7. Tonometriya,elastotonometriya.Qlaukomalı xəstələrin araşdırılması.Qlaukoma.Müxtəlif kliniki  formaları və inkişaf dövrləri.Xəstələrin kurasiyası.Yekun dərs,xəstəlik tarixinin qəbulu.5s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 2017-2018-çi tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə IV kurs Stomatologiya fakultəsinə məxsus muhazirələrin

TƏQVİM-MÖVZU PLANI

MÜHAZİRƏ I.   Giriş,görmə orqanının anatomiyası,fiziologiyası və funksiyaları.Gözün optik sistemi.Çəpgözlük.2s.

MÜHAZİRƏ II.  Konyuktivanın,buynuz qişanın patologiyası.2s.

MÜHAZİRƏ III. Büllurun və damarlı qişanın xəstəlikləri.2s.

MÜHAZİRƏ IV. Qlaukoma.Görmə orqanının zədələri.2s.

MÜHAZİRƏ V.  Torlu qişanın və görmə sinirinin xəstəlikləri.Ağız boşluğunun və dişlərin göz xəstəliklərində rolu.2s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin IV kurs Stomatologiya fakultəsinin 2017-2018-ci tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə praktik məşgələlərinin

TƏQVİM-MÖVZU PLANI

1. Göz almasının və onun köməkçi aparatının anatomiyası.Göz yuvası,əzələləri.Göz qapaqları,konyuktiva,göz yaşı aparatı,onların yaşla əlaqədar inkişaf dinamikası.Slaydların nümayişi.5s.

2. Gözün ön hissəsinin,göz qapaqlarının,göz yaşı orqanlarının və buynuz qişanın müayinə metodları.Slaydların nümayişi.Adi baxış,fokal işıqlandırma,biomikroskopiya.Kurasiya üçün xəstələrin paylanması.Slaydların nümayişi.5s.

3. Göz almasının arxa hissəsinin:billurun,şüşəyəbənzər cismin,torlu qişanın ,görmə sinirinin müayinə üsulları.Keçirici işıqla müayinə,oftalmoskopiya.Slaydların nümayişi.5s.

4. Görmə orqanının funksiyalarının təyini:görmə itiliyi,görmə sahəsi,işıq duyğusu,rəng duyğusu.Xəstələrin kurasiyası.5s.

5. Refraksiya,akkomodasiya,optik şüşələr,refreksiyanın subyektiv və obyektiv müayinə üsulları.Astiqmatizm:növləri,korreksiyası.Göz almasında aparılan cərrahi əmaliyyatlar.5s.

6. Tonometriya,elastotonametriya.Qlaukomalı xəstələrin araşdırılması.Slaydların nümayişi.5s.

7. Poliklinikada xəstə qəbulu.Yekun dərs.5s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin I və II Müalicə-profilaktika fakultələrinin IV kurs tələbələrinin 2017-2018-ci tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə praktik məşğələlərinin

TƏQVİM-MÖVZU PLANI

  1. Göz alması və yardımçı aparatın anatomiyası.Göz almasının yaşla əlaqədar inkişaf dinamikası.Slaydların   nümayişi.  5s.                                                                                                                                                  
  2. Göz almasının ön hissəsinin ,göz qapaqlarının və gözyaşı  orqanının müayinə üsulları:adi baxiş,fokal işıqlandirma ,biomikroskopiya.Slaydlarin numayişi.Kurasiya üçün xəstələrin paylanması.  5s.
  3. Göz almasının arxa hissəsinin müayinə üsulları:keçirici işıqla müayinə,oftalmoskopiya.Slaydların nümayişi.5s.
  4. Görmə orqanının funksiyalarının.5s.
  5. Refraksiya ,akkomodasiya.Optik şüşələr.Refraksiyanin subyektiv və obyektiv müayinə üsulları.Xəstələrin qəbulu.5s.
  6. Astiqmatizm,növlərı,korreksiyası.Ametropiyaların cerrahi və lazer korreksiya üsulları.Xəstələrin qəbulu.5s.
  7. Xəstələrin göz kabinetində qəbulu.Göz kabinetinin quruluşu ilə tanışlıq.Ambulator kartların doldurulması.5s.
  8. Tonometriya,elastotonometriya.Qlaukoma ,kliniki  formaları və inkişaf dövrləri.Xəstələrin kurasiyası.5s.
  9. Xəstələrin  poliklinikada qəbulu.Tonometriya ,perimetriya,eynəklərin seçilməsi.5s.
  10. Yekun məşğələ ,xəstəlik tarixlərinin qəbulu.5s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 2017-2018-ci tədris ili üçün Oftalmologiya fənni üzrə V kurs tibbi-profilaktika fakultəsinin payız mühazirələrinin

TƏQVİM-MÖVZU PLANI

1. Giriş mühazirəsi.Görmə orqanının anatomiya və fiziologiyası.2s.

2. Gözün optik sistemi.Gözün hərəki apratı.Binokulyar görmə.Çəpgözlük.2s.

3. Konyuktivanın və buynuz qişanın xəstəlikləri.Klinika və müalicəsi.2s.

4. Damarlı qişanın və büllurun xəstəlikləri.Klinika və müalicəsi.2s.

5. Gözdaxili mayenin sirkulyasiyası.Gözdaxili təzyiqin artması.Qlaukoma.2s.

6. Görmə orqanının zədələri.2s.

7. Tor qişa və görmə sinirinin xəstəlikləri.Ümumi orqanizm xəstəliklərində göz dibində olan dəyişikliklər.2s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin

V kurs Tibbi-profilaktika fakultəsinin 2017-2018-ci tədris ili üçün

Oftalmologiya fənni üzrə praktik məşğələlərinin

 

TƏQVİM-MÖVZU planı

1. Göz almasının və onun köməkçi aparatının anatomiyası.Göz yuvası,əzələlər.Göz qapaqları,konyuktiva,göz yaşı aparatı,onların yaşla əlaqədar inkişaf dinamikası.Slaydların nümayişi.5s.

2. Gözün ön hissəsinin,göz qapaqlarının,göz yaşı orqanlarının və buynuz qişanın müayinə metodları.Slaydların nümayişi.Adi baxış,fokal işıqlandırma,biomikroskopiya.Kurasiya üçün xəstələrin paylanması.5s.

3. Göz almasının arxa  hissəsinin:büllurun,şüşəyəbənzər cismin,torlu qişanın,görmə sinirinin müayinə üsulları.Keçirici işıqla müayinə,oftalmoskopiya.Slaydların nümayişi.5s.

4. Görmə orqanının funksiyalarının təyini:görmə itiliyi,görmə sahəsi,işıq duyğusu,rəng duyğusu.Xəstələrin kurasiyası.5s.

5. Refraksiya,akkomodasiya,optik şüşələr,refraksiyanın subyektiv və obyektiv müayinə üsulları.5s.

6. Astiqmatizmin növləri,tipləri,reseptlərin yazılması,optik şüşələrin seçilməsi,korreksiyası.5s.

7. Tonometriya,elastotonometriya.Qlaukomalı xəstələrin araşdırılması.Qlaukoma.Müxtəlif kliniki  formaları və inkişaf dövrləri.Xəstələrin kurasiyası.Yekun dərs,xəstəlik tarixinin qəbulu.5s