Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

Doktorant Hüseynli Rüfət  Akif oğlunun  «Dental implantasiyada tətbiq edilən cərrahi şablonun hazırlanma üsulunun təkmilləşdirilməsi» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 26 may 2015-ci il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov. İş başa çatdırılıb, ilkin müzakirə və aprobasiyadan keçib. Rəsmi müdafiəyə təqdim edilib.

 

Doktorant Abdullayeva Püsənbər Şahin qızının «Vinirlərin istifadəsi zamanı diş və ətraf toxumalarda yarana biləcək fəsadların profilaktikası» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 25 noyabr 2016-cı il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Dissertant Mohammed Reza Massahi Xosrovşahinin «Vita-95 və Noritaki-dən hazırlanmış metalkeramika diş protezlərinin mexaniki dözümlülük dərəcələrinin müqayisəsi» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin mövzusu 23 dekabr 2010-cu il tarixində Elmi Şuranın iclasında təsdiq edilib. Elmi rəhbərlər: t.ü.e.d., professor E.E.Kərimov, t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov. İş başa çatdırılıb, ilkin müzakirə üçün hazırlanır.

 

İddiaçı Həsənli Elnur Yaşar oğlunun «Anadangəlmə dodaq-damaq yarıqları olan uşaqların reabilitasiyasında ortodontik müalicənin xüsusiyyətləri» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 26 may 2015-cı il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Dosent, t.ü.f.d. Səfərəliyev Fərid Rasim oğlunun «Разработка дифференцированных подходов к профилактике воспалительных заболеваний пародонта у профессиональных спортсменов» adlı tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin mövzusu 18 dekabr  2013-cü il tarixində Elmi Şuranın iclasında təsdiq edilib. Elmi məsləhətçi: t.ü.e.d., dosent A.M.Səfərov. İş başa çatdırılıb, ilkin müzakirə üçün hazırlanır.

 

Dosent, t.ü.f.d. Hacıyev Cavanşir Qəhrəman oğlunun  «Изучение стоматологического статуса и оптимизация лечебно-профилактических мер с целью предупреждения осложнений травм зубочелюстной системы у профессиональных боксеров» adlı tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 22 may 2014-ci tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi məsləhətçi: t.ü.e.d., dosent A.M.Səfərov. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Dosent, t.ü.f.d. Əliyev Orxan Sabir oğlunun  «Şəkərli diabet zamanı parodontitlərin patogenezində limfasirkulyasiyanın pozulma mexanizmləri və onların korreksiyası» adlı tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 21 aprel 2016-ci tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi məsləhətçilər: t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov, t.ü.e.d., professor M.X.Əliyev. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Assistent, t.ü.f.d. Bayramov Yuris İdris oğlunun «İkincili tam adentiyanın ortopedik müalicəsinin optimallaşdırılması və onun həyat keyfiyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi» adlı tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 23 iyun 2014-cü il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi məsləhətçi: t.ü.e.d., professor Z.İ.Qarayev, professor S.Üçtaşlı. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Assistent Musayeva Hanife Hemdi qızının  «Diş sıralarının qüsurlarının implantasiya üsulu ilə müalicəsi zamanı profilaktik vasitələrin seçiminin optimallaşdırılması» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 20 noyabr 2015-ci il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., professor N.A.Pənahov. İş başa çatdırılıb, ilkin müzakirə üçün hazırlanır.

 

Baş laborant Bəkirova Leyla Həsən qızının «Оптимизация профилактических мер направленных на раннее устранение факторов риска развития воспалительных заболеваний пародонта при ношении ортопедических конструкций» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 18 mart 2016-ci il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., dosent A.M.Səfərov. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.

 

Baş laborant Əkbərli Leyla Bəbir qızının «Рациональное использование акриловых пластмасс в съемном зубном протезировании» adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq dissertasiya işinin mövzusu 21 iyun 2016-cı il tarixində Elmi Şuranın içlasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: t.ü.e.d., dosent A.M.Səfərov. İş klinik materialın toplanma mərhələsindədir.