DİSSERTASİYALARIN MÜDAFİƏ ÜZRƏ

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ ŞURALARININ İŞİ HAQQINDA

 

2020-ci ildə ATU-nun nəzdində dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şuralar.

 

FD 2.07

2406.01 – «Bioloji kimya»  – tibb elmləri sahəsində;

3209.01 – «Farmakologiya, klinik farmakologiya» – tibb elmləri sahəsində;

3243.01 – «Patoloji fiziologiya»– tibb elmləri sahəsində.

                  

FD 2.08

2407.01 – “Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya”- tibb elmləri sahəsində;

3241.01 – “İnsan anatomiyası” - tibb elmləri sahəsində.

 

FD 2.28

3202.01 – “Epidemiologiya” - tibb elmləri sahəsində;

3240.01 – “Gigiyena” - tibb elmləri sahəsində.