kafedra müdiri, t.e.d., prof. Rəhimov Ç.R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Çingiz Rəhim oğlu Rəhimov

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, professor

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1973-1978

Stomatologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan, Bakı, Bakıxanov küç. 23

2

1978-1979

Üz-çənə cərrahı

1 saylı Bakı şəhər xəstaxanası

Azərbaycan, Bakı Mirqasımov küç. 1

3

1981-1984

Baş-boyun cərrahı

Ümumittifaq Onkologiya  Mərkəzi

SSSR, Moskva, Kaşırskaya şossesi, 24

4

1986-1992

Üz-çənə cərrahı

Moskva Tibb Akademiyasının

SSSR, Moskva, Trubetskaya küç. 8

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1978-1979

Həkim-intern

1 saylı Bakı şəhər Kliniki  Xəstəxanasının üz-çənə cər-rahiyyə şöbəsi

Azərbaycan Res., Bakı Mirqasımov küç. 1

2

1979-1981

Cərrah

Naxçıvan şəhəri Res. Sto-matoloji Klinikası və Res-publika Onkoloji Dispanseri

Azərbaycan Res. Nax-cıvan şəhəri AZ 7006 Əziz Əliyev küçəsi

3

1981-1984

Aspirant

 

Moskva şəhəri Ümum-ittifaq Elmi Onkologiya Mərkəzi baş və boyun şişləri şöbəsi

SSSR, Moskva, Kaşırs-kaya şossesi 24

4

1985-1986

Baş elmi işçi

Azərbaycan Dövlət Həkim-lərin  Təkminləşdirmə İnsti-tutu

Azərbaycan Res., Bakı, Tbilisi pr.3165 kv

5

1986-1992

Doktorant

Moskva Tibb Akademiyasının üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

SSSR, Moskva, Tru-betskaya küç. 8

6

1992

Professor

Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi stomatologiya kafedrası

Azərbaycan Res. Bakı, Bakıxanov küç. 23

7

1992-1993

Şöbə müdiri-nin müavini (səhiyyə və sosial prob-lemləri əhatə edən sahə üzrə kurator)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Appa-ratının Humanitar siyasət şöbəsi

Azərbaycan Res., Bakı, Az 1066, İstiqlaliyyət küçəsi, 19,

8

1993-1998

Şöbə müdiri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Səhiyyə və sosial problemlər şöbəsi

Azərbaycan Res., Bakı, AZ1066, Lermontov küçəsi, 68

9

1997-2000

Milli Əlaqələn-diricisi

BMT-nin Azərbaycan Respublikasında nümayəndəliyi

Azərbaycan Res. Bakı şəhəri, BMT-nin Azər-baycan Ofisi, BMT-nin 50 illiyi küçəsi, 3, AZ 1001

10

2007

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universtetinin Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Azərbaycan Res. Bakı şəhəri, Bakı, Bakıxanov küç. 23

11

2004-2015

Şöbə müdiri

Səhiyyə Nazirliyinin 1 saylı Klinik Xəstəxanasının üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsi

Azərbaycan Res. Bakı şəhəri, Mirqasımov küç. 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

6-8 May 2010

4th AOCMF Advanced Course on Orbital Reconstruction

Mallorca, İspaniya

2

9 June – 11 June 2010

6th İnternational Congress of İranian Society of Oral and Maxillofacial surgeons

Teheran, İran

3

 October 8th - 11th, 2011

Arthroscopic and Open Temporomandibular Joint Surgery – Basics and New Horizons

Vienna, Avstriya

4

November 2011

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Santyago, Çili

5

21-24st October, 2013

21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Barcelona, İspaniya

6

16-18 Mar, 2013

CMF Principles course

Bakı, Azərbaycan

7

2-7th June, 2015

2ndBaltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Orthodontics

Riqa, Latvia

8

27-30st October, 2015

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Melburn, Avstraliya

9

13-16 September

23rd European Association for CranioMaxillo-Facial Surgery (EACMFS) Congress,

London

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Сравнительная оценка различ-ных видов шейной дисекции при злокачественных опухолях челюстно лицевой области

Давудов М.М., Рагимов Ч.Р.

Тезисы VIII съезда онкологов и радиологив СНГ и Евразии, (Kazan, Rusiya) 16-18 Сентября 2014

2

Oncocytic Papillary Cystadenoma in the Parotid Gland with Tyrosine-Rich Crystals: A Case with Fine Needle Aspiration Images

Musayev J.

Hasanov A.

Nazirova M.

Farzaliyev İ.M.

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radio-logy, (Elsevier, USA)Volume 119, Issue 3, March 2015, Page e123

 

3

Comparative behavior of wound healing on within different sites of oral mucosa and skin. Expe-rimental study on pigs by electron microscope

E. Gasimov

T. Guliyev

F. Rzayev

Farzaliyev İ.M.

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2015; Volume 44, Supplement 1

4

Mandibular condylar fractures: the effectiveness of non-surgical approach in children

E. Abdullayev

E. Hasanov

N. Mammadova

Farzaliyev İ.M.

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. (USA), 2015; Volume 44, Supplement 1

5

All in one (day)-subtotal mandi-bular resection, surgical recons-truction and prosthodontics reha-bilitation

Farzaliyev İ.M.

H. Fathi

M. Davudov

E. Hasanov

A. Aliyev

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. (USA), 2015; Volume 44, Supplement 1

6

Сравнительная характеристика заживления хирургических ран слизистой оболочки полости рта и кожи у домашних свиней. Светооптическое и электронно-микроскопическое исследование

Ч.Р. Рагимов,

Э.К. Гасымов,

Т.Р. Кулиев,

Ф.Г. Рзаев

Раны и раневая инфекция, (Mosk, Russ)Том 2 № 4, 2014, 8-15

7

The Application of Virtual Planning and Navigation Devices for Mandible Reconstruction and Immediate Dental Implantation

Farzaliyev İ.M.

H. Fathi

M. Davudov

E. Hasanov

A. Aliyev

Craniomaxillofac Trauma Re-constr. (USA), 2016 Jun; 9(2):125-33

8

Crouzon syndrome: Virtual plan-ning of surgical treatment by appli-cation of internal distractors.

Asadov R.,

Hajiyeva G.,

Verdiyev N., Novruzov Z., 

Farzaliyev I.

Ann Maxillofac Surg. (İndiya) 2016 Jan-Jun; 6(1):135-40

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

İnternational society of Oral and Maxillofacial Surgery

2

Academy of Osteointegration Craniomaxillofacial devision

3

Science Academy of Georgiya

4

European Assotiation for Cranio-Maxillo-Facial Surgery