Professor Tamara Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Hüseynova Tamara Hacıbaba qızı

2

İxtisas

həkim-stomatoloq

3

Vəzifə

professor, 

4

Şöbə

ATU-nun stomatologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1955-1960

stomatoloq

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1955-1960

Tibb bacısı

Bakı elmi-tədqiqat ortopediya və travmatologiya institutunun cərrahi stomatologiya şöbəsi

Bakı

2

1960-1962

həkim-stomatoloq

Qusar rayonunun şəhər po-liklinikasında həkim-stomatoloq

Qusar

3

1962-1969

assistent

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmil-ləşdirmə İnstitutunun sto-matologiya kafedrasında 

Bak AzDHTİ, A.M. Şərifzadə küç. 212 

4

1969-1975

elmi katibi,

sonra dekan

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutunun cərrahiyyə fakültəsində

Baki AzDHTİ, A.M. Şərifzadə küç. 212

5

1971-1973     

baş elmi işçi 

Seçenov adına I Moskva Tibb İnstitutunda  doktoranturada

Moskva

6

  1975 

tədris işləri üzrə prorektor 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutunda

Baki AzDHTİ, A.M. Şərifzadə küç. 212 

4

1976

elmi işləri üzrə prorektor 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutunda

Baki AzDHTİ, A.M. Şərifzadə küç. 212

8

1977

baş mütəxəssis-stomatoloq

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin IV Baş İdarəsində

Bakı

9

1981

müdir

ATU-nun cərrahi stomato-logiya kafedrasında  

Bakı

10

1987-ci ildən

müdir

ATU-nun stomatologiya (müalicə-profilaktika, pediat-riya, tibbi-profilaktika fakül-tələri üçün)  kafedrası

Bakı, Nəsimi, Səməd Vurğun, 941

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1962

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun stomatologiya kafedrasında 

AzDHTİ, A.M.Şərifzadə küç. 212

2

1971

Seçenov adına I Moskva Tibb İnstitutunda 

AzDHTİ, A.M.Şərifzadə küç. 212

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Üz-çənə nahiyəsinin simptom və sindromları (azərbayсan dilində kitab) 

Hüseynova T.H.,

SəfərovA.M,

Bəylərova R.F.

Bakı, 2010.

2

Симптомы и синдромы в челюстно-лицевой области (рус дилиндя китаб). 

Гусейнова Т.Г., СафаровА.М.,

Беглярова Р.Ф.

Баку,  2010.

3

Symptoms and syndromes of maxilla-facial region (ingilis dilində kitab)

Huseynova T.H.,

Safarov A.M.,

Baylarova R.F.

Baku, 2010.

4

Affeсtion of the oral сavity during tuberсulosis.

 

Guseynova T.G.,

Zeynalova N.V., Mammadbayova G.D

XII Beynəlxalq Avrasiya jərrahiyyə və qastroen-terologiya konqresi. Baku, 2011, səh.203.

5

«Stomatologiya»

T.H.Hüseynova,  T.İ.Talıbova, R.V.Şadlinskaya

Ali məktəb tələbələri üçün dərslik, Bakı, 2015

250-dən  çox çap olunmuş elmi işlərin müəllifidir.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

«Stomatologiya», «Azərbaycan səhiyyəsinin nailiyyətləri» jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür

2

Azərbaycan Stomatoloqlar Assosiasiyalarının  üzvüdür

3

Rusiya Stomatoloqlar Assosiasiyasının üzvüdür

4

Ukrayna Stomatoloqlar Assosiasiyasının üzvüdür

5

Gürcüstan Stomatoloqlar Assosiasiyasının fəxri üzvüdür

6

Rusiya Revmatoloqlar Assosiasiyasının  üzvüdür

7

Qender məsələlərinə aid cəmiyyətin üzvüdür

8

Azərbaycan  Tibb  Universitetinin  Böyük  Elmi  Şurasının üzvüdür

9

Stomatologiya fakültəsi üzrə Dissertasiya Şurasının üzvüdür

10

Stomatologiya  üzrə  Müdafiə Şurasının

11

Stomatologiya fakültəsinin Elmi Şurasının

12

«Səhiyyə əlaçısı» fəxri nişan

13

VDNX-nin (Moskva) gümüş və bürünc medalları

14

«Əmək veteranı» fəxri nişan

15

Amerika Biblioqrafiya İnstitutunun (ABİ) stomatologiya: stomatorevmatologiya, stomatomamalıq, stomatohematologiya, stomatonarkologiya, stomatohepatologiya sahələrində elmi-praktiki nailiyyətlərinə görə 2 – medalı

16

Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən fəxri fərman

17

«Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi» fəxri adı