Dosent İsmayıl Fərzəliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fərzəliyev İsmayıl Mahmud oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2004

Stomatologiya

ATU, Stomatologiya fa-kultəsi

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

2

2004-2005

Üz-çənə cərrahiyyə

1 saylı Şəhər klinik xəs-taxana, Üz-çənə cərra-hiyyə şöbəsi, internatura kursu

Mirqasımov küç. 1, Bakı, Azərbaycan

 

2005-2007

Üz-çənə cərrahiyyə

ATU, Ağız və üz-çənə cərrahiyyə kafedrası, kliniki ordinatura kursu

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2008-2011

baş laborant

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası,

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

2

2011- bu günə gədər

assistent

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası

Bakixanov küç. 23, Bakı, Azərbaycan

3

2013-2015

Şöbə müdiri

ATU, Tədris cərrahiyyə kli-nikası, ağız və üz-çənə cərra-hiyyə şöbəsi

Mirqasımov küç. 2, Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

25-27th September, 2009

1st Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Ortodontics

Vilnius, Lithuania

2

9 June – 11 June 2010

6th İnternational Congress of İranian Society of Oral and Maxillofacial surgeons

İran, Teheran

3

29 September – 02 October 2010

CMF Principles course

Portoroz, Slovenia

4

November 2011

20th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Santoago, Chilie

5

21-24st October, 2013

21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Barcelona, Spain

6

16-18 Mar, 2013

CMF Principles course

Baku, Azerbaijan

7

2-7th June, 2015

2nd Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Orthodontics

Riga, Latvia

8

27-30st October, 2015

22nd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Melbourne, Australia

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Gingval granular cell tumor of the newborn: a case report and review of literature.

Hasanov A.,

Musayev J.,

Onal B.,

Rahimov C

Turk Patoloji Derq. May 2011, 27(2):161-3

2

Bilateral parotid sarcoidosis diagnosed by fine needle aspiration cytology.

Rahimov C.

Musayev J.

Cytopathology. Vol 22., Supplement 1., October 2011. P.126

3

Virtual Bending of Titanium Reconstructive Plates for Mandibular Defect Bridging: Review of Three Clinical Cases.

Rahimov C

Craniomaxillofac Trau-ma    Reconstruction 2011; 4:223–234.

4

Prosthetic rehabilitation of the patient after extensive maxilloectomy supported by dental implants in zygoma bone: clinical report.

C.R. Rahimov,

E.A. Hasanov.

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; Volume 40, Issue 10, October 2011: 1151–1152

5

Совершенствование реконструктивных операций у больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой об-ласти с применением медицинского быстрого прототипирования и вир-туального моделирования

 

3226.01 – Стоматология Диссертация на соис-кание ученой степени Доктора философии по медицине

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

İnternational socity of Oral and maxillofacial surgery

2

AO Craniomaxillofacial devision