Dosent Fərman Həsənov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənov Fərman İbrahim

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Şöbə müdiri, assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1986

Stomatoloq

Nərimanov adına Dövlət Tibb İnstitutu

Bakıxanov 23

2

2001-ci ildə

Üz-çənəcərrahı

Namizədlik dissertasi-yasının müdafiəsi

Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1987-1990-ci

Həkim-stomatoloq

Tovuz rayonunun İbrahimhacılı kəndində

Tovuz ray.

2

1987-ci ildə

Stomatoloq

3 saylı stomatoloji poliklini-kada

Bakı şəh.

3

1990-cı ildə

Assistent

ATU-nun cərrahi stomatoloqiya kafedrasında

Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

16-17.XII.2006.

Friadent şirkətinin kurslarında

Bakıda

2

2007.03.27-31-də

Ağız və üz-çənə cərrahlarının Beynəl-xalq konfransın iştirakçısı olmuşam.

Ukraynanın Lvov şəhərin-də keçirilmiş

3

2007 –ci il

II Ağız cərrahlarının Xəzər konfransının  serfikatını almışam

Bakıda

4

2007 iyun 2  günlük

Almaniyanın Frankfurt şəhərində kurs

Almaniya

5

2007 –ci il

İtaliyanın B&B dental “Duraktiv sistem”  implant kursunda

İtaliya

6

2007 –ci il may ayında

İstanbulda Friadent XIVE sistemi həm kurslarında, həm də Beynəlxalq kon-fransında iştirakçı olmuşam.

İstanbulda

7

2008 –ci il fevral ayında

Ağız və üz-çənə cərrahlarının Bey-nəkxalq  konfransında

İran-İslam Respublikasinda

8

2009 iyun

İmplantoloqların III Xəzər konfransının aktiv

Bakıda

9

29.10.2010  tarixdə

Almaniyanın Nurberq şəhərində,  Beynəlxalq konfrans

Almaniya

10

2010 ildə

Türkiyənin İzmir şəhərində, kurslarda

İzmir

11

2010 may –iyun

Türkiyə Antalya şəhərində Beynəlxalq konfrans

Antalya

12

24 iyun 2010 ildə

Gəncədə keçirilən stomatologiyada innovasiyalar ümumrespublika sim-pozumunda “Radikulyar kistalar, kök rezeksiyası və kistoektomiya

Gəncədə

13

2010 ildə oktyabr

Almaniya Ulim şəhərində Bredent  firmasının kursunda olmuşam.

Almaniya

14

2010

Bakıda implantətrafı yumşaq toxuma agumentalizasiyası  və Cad/COM tex-nalogiyasının implantüstü protezlə-mədə  tətbiqi kursunu bitirmişəm.

Bakıda

15

Yanvar 2011

Lider implant zavodunda  keçirilmiş ekskursiya və kurs olmuşam.

İtaliya Milan şəhərində

16

may 2011-də

II Medical İmplantoloji Sistem 360* qlobal konfransı

Meksikanın Kankum şəhərində

17

2011 may

Gürcüstan stomatoloqlar Assosia-siyasının VII konfransı

Gürcüstan

18

2012 iyun

Friadent və Astra firmalarının  kon-fransında

Almaniya,Hamburqda

19

2012 avqust

Nyu-York Tibb Universitetinin Denstri Kollecində“ Çənə defektinin bərpası üzrə ayqumentasiyasının müxtəlifliyi” üzrə kurs

Amerika  Nyu-York

20

2012 oktyabr

STRAUMANN-in  Batı Dental tərəfindən keçirilən  elmi konfransı

Türkiyə, İstanbul

21

2013 dekabr

Türk-Oral İmplantoloji derneyinin XXIII Beynəlxalq Bilimsel konfransı

Türkiyə, İstanbul

22

2013 yanvar

Siskon dental implantlarına aid  kurs

İsveşrənin Kür şəhəri

23

16-18 mart

2013

Avropa osteointeqrasiya cəmiyyətinin prof Ç.Rəhimov və A.Bozetti tərəfindən keşirilən  kurs

Bakı

24

2013 may

Densplay Alman firmasının doktor Orcan Yüksel tərəfindən keşirilən kurs

Bakı

25

2013 iyun

MİS-in  qlobal konfransı

Fransanın Kann şəhəri

26

2014 mart

Amerikanın Deirek İmplant firmasının təşkil etdiyi kurs

İspaniya, Madrid

27

2015 fevral

Anotomiya Trening Muzeyində meyid üzərində aparılan oral cərrahi əmə-liyyatlar və piezo cərrahiyyəsi kursu

Avstrya, Vyana

28

2015 oktyabr

Dünyanın proqressiv implantoloqlarının birgə konfransı

Barselona, Malyorika

29

2015

Boccтановление гармонии взаи-моотношения елементов височно- нижние челюсногосустаго.

Dağıstan Tibb Akademi-yasının Stomatologiya fa-kultəsinin 50-illiyinə həsr olunmuş ümumrusiya kon-fransında çıxış Maxaçkala

30

2015 may

Euro Perionun konfransı

Ingiltərə,London

31

2016 may

Plastik cərrahiyyədə deoriantalizasiya və cərrahiyyənin aparılması taktikası  konfransı. Word Shopda  kurs

Russiya Sank-Peterburq şəhəri

32

2016 dekabr

İTİ-nin Beynəlxalq qurumunun Türkiyə Azərbaycan Bölümünün 2 illik yekun konfransı

Türkiyə Antalya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

“Hissəvi adentiya zamanı çənənin lövhəli sınıqları repozisiya və fiksasiya edən qurğu”

Həsənov F.İ

Səmərələşdirici təklif 2001

2

Metianinin ümumi cərrahiyyədə, trav-matologiyada və ortopediyada sümük-lərin reperativ regeneratiyası üçün dərman kimi tətbiqi

Həsənov F.İ,

Babayev E.N.,

Raxmanin A.N.

Potent 2002

3

Bakteriosid təsir göstərən “REOR-50” N.N.-BİS-(µ-xlorpopi) – α-amino-β-fenil propion turşusu)

Babayev E.N.,

Raxmanin A.N.,

Həsənov F.İ

2002

4

Gicgah - çənə oynağının ağrı dis-funksiyası sindromunun təsnifatına yeni baxışlar.

Həsənov F.İ,

Əhmədov E.T.,

Əliquliyev V.Q.,

Cəfərov M.Ə,

Quliyev S.B.

Sağlamlıq Jurnal Bakı, 2004, № 03

 

5

Mandibulyar və torusal anesteziya zamanı qanaxmalara yardım.

Həsənov F.İ.

Qafqazın Stomatoloji Ye-nilikləri Jurnalı. №8, 2004

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan implantoloqlar ictimai birliyin üzvü 2000ci ildən

2

EDAT implantoloqlar (türkiyə) cəmiyyətinin üzvü 2014cü ildən

3

İTİ Beynəlxalq Birliyin üzvü 2014-ci il

4

Türkiyə-Azərbaycan Elm və Əbədi əsər sahibləri birliyinin üzvüyım 2016-cı ildən