Assistent Məhəbbət Cəfərov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cəfərov Məhəbbət Əli oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

Stomatoloq

AzərbaycanTibbUniversiteti

Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1985-1986

Stomatoloq

Bakı şəhəri 5 saylı stomatoloji poliklinika

Bakı şəh.

2

1986-1989

Stomatoloq

Şəmkir rayon stomatoloji poliklinika

Şəmkir ray.

3

1989-1991

Stomatoloq

Bakışəh, sağlamlıqzonası

Bakı şəh.

 

1991-hal-hazıradək

Üz-çənə cərrahı

ATU-nun stomatoloji fakültənin ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında assistent

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

əlliflər

1

Apply of new physitherepy metod in  komplex treament of anthrosis of temple-jaw joint.

IX Beynəlxalq ACQK mate-rialları. Bakı 2006, s. 264-265

Əhmədov E.T.

İbrahimli H.İ.

2

Üz-çənə nahiyəsinin hemangio-malı xəstələrinin  müalicə taktikası.

ATU-nun 80-illiyinə həsr olun-muş beynəlxalq elmi konfransı 2010

Bilalzadə  S.Y.

Mehdiyev O.H

3

Artrozların müalicə taktikası.

 

 

Sağlamlıq elmi-praktik jurnal 2010

Əhmədov E.T.

Hüseynov Ə.H.

və b.

4

Çənə oynaq çıxıntısı sınığının fiksasiyası üçün yeni aparat.

 

“Standartlaşdırma və potent  idarəsi”-nə göndərilib. 2011

Mehdiyev O.H.

Yusubov Y.Ə

Bilalzadə  S.Y.

5

Ağız və üz-çənə nahiyyəsində aparılan yerli   anasteziyalar za-manı baş verən ağırlaşmaların müalicəsi.

Herba flora

Hüseynov Ə.H.,

Quliyev S.B

6

Çənə oynaq çıxıntısi sınıqlarını təsbit etmək üçün yeni qurğu.

Patent alınmışdır J-20130006

Y.Ə.Yusubov.,

O.H.Mehdiyev

7

Üz-çənə cərrahiyyəsində yerli ağrısəzlaşdırma  ilə aparılan əməliyyatlarda premedikasiyanın  əhəmiyyəti” adlı məqalə

Sağlamlıq jurnalı çapa gön-dərilmişdir

Ə.H.Hüseynov.,

O.H.Mehdiyev,

S.B.Quliyev .

8

Tüpürcək vəzilərinin kəskin və xroniki xəstəliklərin .

Metodik vəsait çapa göndəri-lmişdir

Dos.Ə.H.Hüseynov