Assistent Vügar Əliquliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliquliyev Vügar Qəzənfər oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahiyyəsi

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1987

Stomatologiya

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Azərbaycan, Bakı, Bakıxanov küç 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1987-1988

Həkim-intern

Bakı şəhəri 3 saylı sto-matoloji poliklinikası

Azərbaycan, Bakı, Nərimanov rayonu, Mayakovskiy 13

2

1988-1991

Həkim-stomatoloq

Üzeyirkənd kənd xəstaxa-nası

Azərbaycan, Ağcəbədi rayonu, Avşar kəndi

3

1992-1994

Baş laborant

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası,

Azərbaycan, Bakı, Bakıxanov küç 23

 

1994- bu günədək

Assistent

ATU, Ağız və üz-çənə cər-rahiyyə kafedrası,

Azərbaycan, Bakı, Bakıxanov küç 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1989

Çıxarılan protezlər ilə protezlənmə

Ə.Əliyev adına həkimlərin tək-milləşmə institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Местная антимикробная подго-товка постэкстракционной лунки зуба к немедленной дентальной имплантации при наличии пе-риапикальной/периодонтальной инфекции

Бабаев Т.А.,

Фараджов Э.Г.,

Ибрагимов Р.Э.

Алигулиев В.Г.

Görkəmli dövlət və elm xadimi, professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasmm 110-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransm materiallan, Bakı: 2007, s.220-222.

2

Kemik yarısmm ahnmasmdan sonra aşağı çene kemiğinin birincil onarımı

T.A. Babayev,

Ç.R. Rehimov,

E.H. Ferecov,

R.E. İbrahimov,

V.Q. Aliquliyev.

Türkiye-Azerbaycan I Plastik Cerrahi Günleri, Bakı: 2008, s.78-79.

3

Osteoplastic reconstruction of the lower jaw of the patients with the syndrome of one-sided hypoplasia of the skull

Babayev T.A.,

Aliguliyev V.K.,

Farajov E.H.,

Ibrahimov R.E.

XI International Euroasian Congress of Surgery and Gastroenterology, Baku: 2008, p.274.

4

Artrozların patogenetik müalicəsi.

Əhmədov E.T.,

Cəfərov M.A.,

Quliyev A.Q.,

Quliyev S.B.,

Əliquliyev V.Q.

ATU 80 illiyi yubileyi materialları.

5

Gicgah-çənə oynağının patologi-yalar zamanı təcili-tibb zamanı bəzi aspektləri.

Əliyev M.H.,

Əliquliyev V.Q.,

Cəfərov M.A.,

Əhmədov E.T.

Bakı T.Əliyev -80, 2002, səh. 102.