Assistent Mİrvari Əliyeva

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Mİrvari Sabit qızı

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

stomatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Mir Qasımov küç. 1.

2

2000-2001

stomatoloq

ATU-nun 4 saylı stomatoloji poliklinikası

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2003-2008

Baş laborant

ATU-nun Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı şəh, Mir Qasımov küç. 1

2

2008-hal-hazıradək

Assistant

ATU-nun Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı şəh, Mir Qasımov küç. 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-12 may. 2008

Türkiyə -Azərbaycan I. Plastik Cerrahi Günleri

Bakı

2

22.12.2011

Təhsilin əsasları. Pedaqoqika və psixologiya kursu

Müəllimlərin Təkminləşdirmə İnstitutu

3

9-11 June 2010

The Organizing Committe of the 6 th  İnternationational congress of Oral and Maxillofacial Surgery

Tehran-İran

4

16-18.03.2013

AOCMF Principles Course

Baku, Azerbaijan

5

21-23.10.2013

Reforms in Medical Education: Challenges and Achie-vements.

Baku, Azerbaijan

6

14.05.-16.05.2013

XVII İnternational Conference of maxsilofacial  surgeons and  stomotologist.

Russia, Saint-Petersburq

7

2013

Prof. V.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr edilmiş elmi  konfrans

Bakı

8

31.05.2014-01.06.14

III Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə Günləri və İSAPS kursu

Baku, Azerbaijan

9

2015

Всероссийская Юбилейная Научно - Практическая Конференция с международным участием, посвященной 50-летию стоматологического факультета Дагестанской Государственной  Медицинской Академии

Махачкала

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Результаты лечения больных с пероломами скуло-орбитального комплекс

 

Тбилиси 2009, №4,2 (49)  стр 29-32

2

Алгоритм лечения больных с переломами скуло-орбитального комплекса

 

Вестник хирургии Казахстана, 2010, № 1 (21), 21, стр. 51-52

3

Тактика лечения больных с переломами скуло-орбитального комлекса

Babayev T.Ə

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Bey-nəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı-2010, s. 363-364

4

Antropometric investigation during patients preparation for reconstruction of zygomatic-orbital complex

 

The Organizing Committee of the 6 th İnternational Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Tehran, 9-11 June 20010, p 52

5

Травмы средней зоны лица

 

Prof. V.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr edilmiş elmi kon-fransın materialları, Bakı 2013, səh 29-30

6

Хирургическое лечение врожденных расщелин лица

Qurbanəliyeva Q.

Yusubov A.A.

XVII İnternatcional Conference of maxillofacial surgeons and stoma-tologists, Russia, Saint-Peterburg, 2013, p.74

7

Функциональный подход к первичной риноп-ластике.

Султанова Н.Н.,

Аликулиев В.К.

Материалы Всероссийской Юби-лейной Научно-Практической Кон-ференции с международным учас-тием, посвященной 50-летию сто-матологического факультета Даге-станской Государственной Меди-цинской Академии, Махачкала 2015, стр. 133-134

8

Tibbi-meteoroloji proqnozlar üçün metodik vəsait

U.R. Tağıyeva,

C.N.Əhmədova

Elmi məsləhətçi

t.ü.f.d. Əliyeva M.S.

Bakı 2015

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan stomatoloji asosiasiyasının üzvü

2

Azərbaycan plastik cərrahlar asosiasiyasının üzvü