Assistent Akif Quliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Quliyev Akif Hüseyn oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1988

Həkim-stomatoloq

Kemerovo Dövlət Tibb İnstitunu

 

2

1988-1990-.

Üz-çənə cər-rahiyyəsi üzrə klinik ordina-tura

Kemerovo Dövlət Tibb İnstitunu

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1988-1990.

Klinikordinator

Kemerovo Dövlət Tibb İnstitunu

 

2

1991-hal-hazıradək

Assistent

ATU-nun Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı şəh, Mir Qasımov küç. 1

3

2007-ci ildən

Tədris hissə müdiri

ATU-nun Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı şəh, Mir Qasımov küç. 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

24-25 sentyabr 2005

İmplantoloqların Birinci Beynəlxalq Xəzər Konfransı.

Bakı. Azərbaycan.

2

19-21 yune 2006

 

The InternasionalResearc@Development Institute of Alpha Bio  Sertifikat. Has attended the course on osteointeqrrasion implants modality for oral&maxillofacialsatisfaktorily completed examination in oralimplantology.

Baku

3

22-24 iyun 2007

İmplantoloqların II Beynəlxalq Xəzər Konfransı

Bakı. Azərbaycan.

4

11-12 may. 2008

26 september 2008

Türkiyə -Azərbaycan I. Plastik Cerrahi Günleri

Conference ROOT REPLIKA @ EASY GRAFT- the use of modern osteotropikmaterils in stomatology

Bakı.

Bakı

5

26 september 2008

Seminar of  ASTRA TECH DENTAL IMPLANTS.

Bakı.

6

4-5  april 2009

IMTEK IMPLANTOLOYI INTENSIVE COURSE

Bakı

7

25-27 iyun 2009.

İmplantoloqların III Beynəlxalq Xəzər Konfransı

Bakı. Azərbaycan

8

2009.

Prof. L.M.Məmmədovun 90 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans.

Bakı

9

2010.

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans

Bakı

10

2010.

16-th INTERNASIONAL DENTAL CONFERENSE

Bakı

11

2011.

Straumann Dental İmplant Sistemi tanıtım seminarı.

Bakı

12

2011.

BONE AUGMENTASİON kursu.

Bakı

13

6-8 may 2009.

İmplantoloqların IV Beynəlxalq Xəzər Konfransı

Bakı. Azərbaycan

14

13-14 ekim,2012.

Straumann-Batı Dental egitim toplantısı

Bakı

15

28-29aprel 2012.

”APPLİCATİON OF SWISS STAR IMPLANTS”  SİSKON.

Bakı

16

16 mar2013-18 mar 2013

Course Participiant Certifikate. AOCMF Principles Course .

Baku . Azerbaijan.

17

20-21 .07 2013.

« Путь к успеху в непрямой реставрации» Авторский курс обучения  NazariMykhaylyuk .

Baku. Azerbaijan.

18

21-23 october 2013.

Reforms in medical education. Conferense of empusproject. Mureena

Baku .Azerbaican

19

November 24.

Advanced seminar in implant dentstry.

Haifa. Israel.

20

15 march 2014

Composite VS Ceramics. Seminar. 15

Baku Azerbaijan.

21

21-24 aprel 2014.

International Team Implantoloji. Simpozium.

Jeneva

22

27.05-01.06. 2014.

ACBID. Üz-çənə cərrahlarının qurultayı.

Antalya. Türkiyə

23

01. 11. 2014

MIS Azerbaican Simpozium.

Baku Azerbayjan

24

5-6.12. 2014

İTİ section Turkey& Azerbaijan.

Antalya Tutkey

25

13-15 march 2015

Clinical Anatomy and Advanced Implant Surgery Human Cadaver Course.

Vienna. Austria

26

2015

“Bone and tissue days” simpoziumu

Bakı

27

7-8.11.2015

İmplantoloqların IV Xəzər Konfransı

Bakı

28

2-4.12.2015

İTİ section Turkey& Azerbaijan.

Antalya Tutkey

29

26-30.05.2016

MİS GLOBAL KONFERENSE

Barselona İspaniya

30

06.2016

2-nd MİS Azərbaycan simpoziumu

Bakı

31

2016

“Bone and tissue days” simpoziumu

Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Almacıq-orbitalkompleksi zədələnmələrinin müalicəvi spektrləri. Milli Elmlər Akademiya-sının həqiqi üzvü, ə.e.x. professor Zülfüqar M. Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi

 

səh. 155-156. Şuşa nəşriyyatı. Bakı-2003

2

Onkostomatoloji patologiyaların retrospektiv təhlili.

 

Sağlamlıq” jurnalı, səh. 53. Bakı-2003.

3

Çənə sümüyü defektinin sümük plastikası. Prof.N.L.Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları.

 

Bakı 2004

4

“Alt çənənin sümük plastikası zamanı fraq-mentlərin fiksasiyası üçün qurğu” ixtira kimi təqdim edilmişdir. İlkin ekspertizanın müsbət nəticəsi haqqında bildiriş alınıb. İddia sənədi –a 2004 0110

 

 

5

Üz-çənə nahiyəsinin travmatik zədələn-mələri. Metodik işləmə.

 

Bakı-2004.

6

“Qalça sümüyü darağından yeni formada autotransplan-tatin götürülməsi”

 

Səmərələşdirici təklif. №463. 27.09.2004.

7

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi fənni üzrə tədris proqramı. ATU-nun mətbəəsində çap edil-mişdir

 

Bakı-2006.

8

“İkincili adentiyalı çənə sümüyü defektinin plastikası zamanı immobilizasiya üsulu” Prof. L.M.Məmmədovun 90 illik yübileyinə həsr olunmuş konfransın materialları.

 

Bakı-2009.

 

9

“Artrozların patogenetik müalicəsi” ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları.

 

Bakı 2010.

10

“Çənə sümüyü defektinin plastikası” Prof. Əziz Əliyevin 115 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.

 

Bakı 2011

11

“Elimination of deformation of the upper lip and nos cheiloplasty” ACBİD qurultayının mate-rialları. poster səh.54

 

Antalya Türkiyə 2014

12

«Определение уровня знаний студентов по предмету хирургия полости рта и челюстно-лицевой области и корректирование метода преподавания на основе внедрения тестов» Конференция посвященная учебному про-цессу в медицинских ВУЗах.

 

Россия. Махачкала 05.2016