Assistent Rafiq İbrahimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rafiq İbrahimov Elbrus

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2003

Stomatologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş, Bakıxanov 23

2

2003-2005

Cərrah-stomat, Klinik ordinator

ATU-nun Cərrahi stoma-tologiya kafedrası

Bakı ş, Mir-Qasımov küç. 1

 

2006-2009

Cərrah-stomat Aspirant

ATU-nun Cərrahi stoma-tologiya kafedrası

Bakı ş, Mir-Qasımov küç. 1

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2001-2003

Orta tibb işçisi

1 sayli Şəhər Kliniki Xəstəxanası

Bakı ş, Mir-Qasımov küç. 1

2

2009-2010

Assistent-stajor

ATU-nun Ağız və Üz-çənə cərrahiyyasi kafedrası

Bakı ş, Mir-Qasımov küç. 1

3

2010-cu ildən

Assistent, KafedraTEC-nin rəhbəri

ATU-nun, Ağız və Üz-çənə cərrahiyyasi kafedrası

Tədris Cərrahiyyə Klini-kası Bakı ş, Mirqasımov küç., 1004-cü məhəllə

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

12.04.2007

Training course of Implantology, Italian Implantology Academy

Bakı, Azərbaycan

2

23-24.05.2007

Dental implantation and bone aug-mentation

Istanbul, Türkiyə

3

25-28.05.2007

Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği İmplantoloji Çalışma Grubu, Alman İmplantoloji Derneği, Alman Oral Cerrahi Derneği, Dentsply Friadent 7 Ortak Kongresi

Istanbul, Türkiyə

4

15.06.2007

MIS Dental Implants Seminar

Bakı, Azərbaycan

5

22-24.06.2007

II International Caspian Conference of Oral Implantologists, Baku, Azerbaijan

Bakı, Azərbaycan

6

9-10.09.2007

Concept, indication and handling of the Friadent implant system

Frankfurt, Germany

7

2007

IX International Stomatological Congress

Bakı, Azərbaycan

8

2007

7-th Germany implantology association Congress

Istanbul, Türkiyə

9

2008

XI International Eurasian Congress of Surgery and Gastroenterology

Bakı, Azərbaycan

10

11-12.05.2008

Türkiye-Azerbaycan I Plastik Cerrahi Günleri

Bakı, Azərbaycan

11

20-22.02.2008

4-th İSOMS (İranian) İnternational Congress

Tehran, İran

12

6-9.05.2009

14-th Congress of Balkan Stomatological Society

Varna, Bolqariya

13

13-14.10.2012

Dental İmplantoloji ve Kliniki Uyğunlama

Bakı, Azərbaycan

14

2012

4-th Annual İnternational Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantoloji

Antaliya, Türkiyə

15

12-13.11.2012

The Straumann Dental Implant System, advanced course

Bazel, İsveçrə

16

7-8.02.2013

Implantology with the AXIOM system

Antogyr Implant Insti-tute, Sallanches, France

17

2013

Oral Presentation in 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

Barselona, İspaniya

18

2013

Esthetics in implantology. How to provide long term stability

Bakı, Azərbaycan

19

23.11.2013

İTİ Baku Eğitim Toplantısı

Bakı, Azərbaycan

20

16-18.03.2013

AOCMF Principles Course

Bakı, Azərbaycan

21

20.12.2013

“Diş əti resessiyalarının aradan qaldı-rılmasında Mukograftın tədbiqi”

Bakı, Azərbaycan

22

28.06.2014

Orthognatic Surgery

Bakı, Azərbaycan

23

Sep 2014

Indirect and Direct adhesive bridges for single tooth replacement

Bakı, Azərbaycan

24

4-24.11.2014

Regional Səhiyyənin Təşkili və İdarə edilməsi.

Kobe, Osaka, To-kusima, Yaponiya

25

24.04.2015

Botiss Academy, Bone and tissue days symposium

Bakı, Azərbaycan

26

19.11.2016

K3Pro Konus Dental İmplants

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Непосредственное хирургическое лече-ние перелома альвеолярной дуги при дентальной имплантации с одномо-ментной инсталляцией имплантата: описание случая

Ibrahimov R.E.,

Babayev T.A.,

Farajov E.H.

Cərrahiyyə, 2006, №4, s.75-78.

2

Местная антимикробная подготовка постэкстракционной лунки зуба к не-медленной дентальной имплантации при наличии периапикальной/ пе-риодонтальной инфекции.

Ibrahimov R.E.,

Babayev T.A.,

Farajov E.H.,

Aliquliyev V.G.

Görkəmli dövlət və elm xadimi, professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olma-sının 110-illiyinə həsr olunmuş elmi komfransın materialları, Bakı: 2007, s.220-222.

3

Оценка эффективности ортогнатичес-кой хирургии  на фаригиальные воздушные пути.

Ibrahimov R.E.,

Suleyman H.,

Akcam M.O.,

Gökalp H.,

Farajov E.H.

Əməkdar elm xadimi, professor Həsən Musa öğlu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2007, s.155-156.

4

Использование обогащенной тромбо-цитами плазмы (ОТП) в дентальной имплантологии.

Ibrahimov R.E.

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII respub-lika elmi konfransının materialları.Bakı, 2008, s.66.

5

Approach to immediate implant placement into infected tooth socket.

Ibrahimov R.E.,

Babayev T.A.,

Farajov E.H.

4-th International Con-gress Iranian Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, Tehran, Iran, 2008, p.124.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

AOCMF (Academy of Osteointegration Crania Maxillo Facial)

2

EACMFS (European Academy of Cranio Maxillo Facial Surgery)