Assistent Sahib Bilalzadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sahib Bilalzadə Yaqub oğlu

2

İxtisas

Üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-1999

Həkim stomatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov 23

2

1999-2001

Kliniki  ordinatura

ATU, Ağız və Üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı şəh, M.Qasımov 1

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-1999

Orta tibb işçisi

1 saylı ŞKX-nin üz - çənə cərrahiyyəsi şöbəsi

M.Qasımov 1

2

1999-2001

Klinik ordinatura

ATU, Ağız və üz - çənə cərrahiyyəsi kafedrası

M.Qasımov 1

3

2002-2007

Baş laborant

ATU, Ağız və üz - çənə cərrahiyyəsi kafedrası

M.Qasımov 1

 4

2008 ci ildən

Assistent

ATU, Ağız və üz - çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Tədris Cərrahiyyə Klinikası

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

10-17 sentyabr, 2004

“Periodontal cərrahiyyə”

İstanbul, Türkiyə

2

10-18 dekabr 2006

New conception end methods in implantologi

Bakı

3

17-20 noyabr 2007

Participated in an MIS implant seminar

Bakı

4

25-29 may 2007

EDAD İÇG və Alman oral cərrahi dərnəklərinin təşkil etdiyi kofrans

İstanbul

5

20-24 fevral 2008

Beynəlxalq Üz-çənə cərrahlarının konfransı, Poster

Tehran, İran

6

11-12 may 2008

Plastik cərrahiyyə konfransı

Bakı

7

4-13 iyun

2009

TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans

Antalya,Türkiyə

8

4-11 noyabr 2010

“Axiom implant training”

Sallanches, Fransa

9

30 may-5  iyun

2010

TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans

Antalya,Türkiyə

10

6-8 may

2011

IV International Caspian Conference of oral implantologists

Bakı

11

20-27 avqust 2012

CEREC end inlab training for users

Bensheim, Germany

12

10-14 noyabr 2013

Has completed an advanced seminar in implant dentistry

Haifa, İsrael

13

28 may- 5 iyun 2013

TOİD və Avstriya oral impl. Dərnəyinin təşkil etdiyi konfrans

Antalya, Türkiyə

14

16-18 mart

AOCMF Principles Course

Bakı- 2013

15

6-15 iyun 2013

MİS Global Conference

Cann, France

16

9-16 iyun 2014

XI – Beynelxalq Oral Cerrahi Konfrans ve master klass

Ankara, Türkiye

17

1-30Aprel 2014

Pedoqoji kurs –Müəllimlər İnstitutu

Bakı

18

14-16 mart 2015

International Scientific Conference of Oncology

Bakı

19

10-17 iyul 2015

Parodontoloji  cərrahiyyə kursu, master klass

Moskva

20

25-29 may 2016

MİS Global Conference

Barcelona, Spain

21

15-30 iyun 2016

Üz-çənə cərrahiyyəsi kursu, Ə.Əliyev adına HTİ.

Bakı

22

3-10 noyabr 2016

Training course on modern dental impl.

Landsber. Germany

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Hemostatik sıxac”

Yusubov Y.Ə.

Patent, İ20030155

2

«Способ лечения внутрикостной ге-мангиом»

 

ЕвроАзийский Патент N008096

3

“İndividual sıxıcı sargı”

 

Patent

4

Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi sto-matologiya

Yusubov Y.Ə.

Dərslik

5

Тактика лечения гемангиом челюстно-лицевой области и профилактика их осложнений

Yusubov Y.Ə.

III Всероссийская научно-практическая конферен-ция, Москва.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Stomatoloji Assosiasiyası (ASA)

2

Avropa Osteointegtasiya Cəmiyyəti  (AOCMF)

3

Türk Oral İmplantoloji Dərnəyi (TOİD)

4

Estetik Diş Həkimliyi Dərnəyi (EDAD)