Assistent Elmar Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Elmar Əliyev Məmməd oğlu

2

İxtisas

Stomatologiya

3

Vəzifə

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Baş laborant

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2004

Stomatologiya

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti

Bakı ş.,Xarici Dairəvi 179

2

2004-2005

Stomatologiya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2002 - 2005

Tibb qardaşı

1 №-li şəhər kliniki xəstə-xanasının ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsi

Bakı ş., Mirəsədulla Mirgasımov 1

2

2006 - 2008

Həkim - stomatolog

Müxtəlif stomatoloji klinikalar

Bakı ş.

3

2008 -2011

Doktorant

ATU-nun ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı ş., Mirqasımov küç., 1004-cü məhəllə.

4

2012 – ci ildən

B/laborant

ATU-nun ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

Bakı ş., Mirqasımov küç., 1004-cü məhəllə.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

17.02-05.05.2007

Cərrahi və ortopedik implantoloji kurs

Bakı

2

07.11.2008

Direct restoration of interior teeth

Bakı

3

16-18.03.2013

AOCMF principles course

Bakı

4

21-23.10.2013

Conference of Tempus project, Reforms in medical education : challenges and achievments

Bakı

5

03-05.06.2015

Europerio 8

London, UK

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Расстройства коагуляционного ком-понента гемо-и лимфостаза при травматических повреждениях челюстно- лицевой области

Алиев С.Д.,

Алиев Э.М.

Международный журнал по иммунореабилитации, Москва, 2009, т.11, №1, с.97-98

2

Лимфатический дренаж тканей и свертываемость крови и лимфы при переломах нижней челюсти

Алиев Э.М.

Экспериментальная и кли-ническая медицина, Тбилиси, 2010, №1, с.32-36

3

Активация перекисного окисления липидов и свертываемости крови при травматических повреждениях челюстно-лицевой области

Алиев Э.М.

Qafqazın Stomatoloji Yenilikləri, Bakı, 2010, №16, s.96-97

4

Нарушение транспортной функции лимфатической системы у больных с переломами нижней челюсти

Алиев Э.М.

Естественные и технические науки, Москва, 2011, №2, с.185-190

5

Elmi işlərin ümumi sayı: 18

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Academy of Osseointegration(AOCMF)

2

Azərbaycan Parodontologiya Cəmiyyəti