Assistent Anar Yusubov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Anar Yusubov Adil

2

İxtisas

Ağız və üz-çənə cərrahı

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

Həkim-stomatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

2

2001-2003

Cərrah- stomatoloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov küç.23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1998-2000

Orta tibb işçisi

1 saylı Şəhər Klinik xəstəxanası

Bakı ş., Mir Qasımov küç. 1

2

2000-2001

Həkim-stomatoloq

Respublika Stomatoloji Mərkəzi

Bakı ş., Yasamal r-nu

3

2008-2017

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası

Bakı ş., Mir Qasımov, 1004 məhəllə

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Возрастные аспекты хирургического лечения больных с врожденными расщелинами неба

Юсубов Ю.А.,

Юсубов А.А.

Professor Nurəli Lətif oğlu Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2004, sş158-159

2

Профилактика вторичных деформа-ций, возникающих после ураноста-филопластики

Юсубов А.А.

Aspirantların və gənc tədqi-qatçıların X respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2005, s.54.

3

Методические подходы к реаби-литации больных с врожденными несращениями верхней губы и неба

Юсубов Ю.А.,

Юсубов А.А.

Методические рекоменда-ции, Баку, 2006, 30 с.

4

Лечение и реабилитация больных с врожденными несращениями неба

Юсубов А.А.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, №3, s.162-164

5

Применение физических методов при лечении больных с врожден-ными односторонними несращения-ми неба

Юсубов А.А.

Sağlamlıq, 2006, №3, s.49-54

 

Cəmi: 18