TEC 2022/2023-ci ilin hesabatı

TEC 2022/2023-ci ilin hesabatı

 

 

 1.Əmrahlı Ruqiyyə.

Qrup I MPF ,IV kurs.119A8a.

"Uşaqlarda meningitin gedişi və müalicə taktikası".

Sertifikat.

2. Həsənova Könül

I MPF. IV kurs, 119A 8a

"Eşerixiya Coli mənşəli bağırsaq infeksiyaları və müalicəsi"

Diplom.

3.İsmayılova Şəkibə

I MPF,IV kurs. 119A8a

"Uşaqlarda Sakmonellozun gedişinin xüsusiyyətləri və müalicəsi"

Sertifikat.

4.Qurbanzadə Lalə

I MPF,IV kurs,119A8a

"Uşaqlarda Protey mənşəli kəskin bağırsaq infeksiyaları  və müalicə taktikası"

Sertifikat

5. Əlizadə Fərid

HTF, IV kurs, 619 A1a

"COVİD-19 infeksiyasında həzm sisteminin zədələnməsi simptomları"

Diplom.

6. Babayev Elvin

HTF.IV kurs, 619 A2a"

"Uşaqlarda Rotavirus infeksiyasının gedişinin xüsusiyyətləri və müalicəsi"

Diplom

7.Bədirov Ziyafət

HTM, II kurs, 621 F2b

Sitomeqalovirus

 infeksiyasının gedişi və fəsadları".

Sertifikat.

HAMISININ ELMİ RƏHBƏRİ:

ASS. BAĞIROVA MƏLAHƏT.