Professor İsrafil Mövsümov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

İsrafil Mövsümov Soltan oğlu

2

İxtisas

Professor Əczaçı

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi, Əczaçılıq kimyası kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1959-1964

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,  Bakıxanov  küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

08.XII.1964-06.XII.1965

Nəzarətçi

12 saylı aptek

TSSR Səhiyyə Nazirliyinin Taşauz şəhərciyinin

2

06.01.1965-30.03.1965

Icraçı müdir

96  saylı aptek

Taşauz şəhərciyinin

3

30.03.1965-28.07.1972

Müdir

40 saylı aptek

Kalininsk rayonunda

4

01.09.1972-01.09.1975

Aspirant

Azərbaycan Dövlət İnistitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

5

07.XI.1976-14.09.1981

Baş laborant

Az.Dövlət Tibb İnistitutunun Hərbi kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

6

03.09.1981-30.XI.1984

Assisent

ATU-nun Farmakoqnoziya və bo-tanika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

7

30.XI.1984-30.XI.1987

Baş müəllim

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

8

30.XI.1987-1994

Dossent

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

9

1994-cü ildən etibarən

Professor

Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

14.IV-14.VI 1986

Hesablama texnikası (ЭВМ)

Аз. ИНЕФТЕХИМ ИМ.М. Азиз-бекова

2

31.X.1991-06.XII.1991

Əczaçılıq kimyası fənni üzrə təkminləşmə kursları

И.М.Цреков adına Moskva Tibb Akademiyası

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İxtira İ. 20150042

Mövsümov İ.S., Yusifova C.Y., Qarayev E.A.

Azərbaycan Respublikası Patenti.

2

Kомпонентный состав соцветий С. Тсhatchevii флоры Азербайд-жана

Mövsümov İ.S., Юсифова Д. Ю.

Растител. Ресурсы, 2015,Т.51,3,415

3

Компщпентный состав шрота при производства облепих масла

Mövsümov İ.S., Юсифова Д. Ю.

Растител. Ресурсы, 2014,Т.50,3,1,127

4

Biologically active compaunds from iepidium compestre and pulp from Lemom-Mice production

Yusifova C.Y., Mövsümov İ.S., Qarayev E.A. V. Mahiou-Led-det, F.Mabrouki, G.Herbete, B.Baghdikian and E.Ollivier

Chemistry of Natural, Componn AS, V. 51, N5,September, 2015

5

Способ получения урсоловой кис-лоты

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 15.04.1986

6

Способ получения олеаноловой кис-лоты

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 08.01.1986

7

Способ получения Д-манита

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Моск-ва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.11.1986

8

Способ получения производного кверцетина

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Тагиева З.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.12.1988

9

Способ получения олеаноловой и маслиновой кислот

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д., Манафова М.И.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 15.02.1986

10

Способ получения меддицинского оливкового  масла

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Мамедов Я.Д.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 08.06.1989

11

Способ получения олеуропеина

Мовсумов И.С. и другие

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.02.1992

12

Способ получения средства, обла-дающего гипотензивным действием

Мовсумов И.С., Алиев Н.М., Тагиева З.Д.

Государственного комитета СССР по дела изобретенийиоткрытиы 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. Д,4/5. 01.06.1987

13

Определение токоферолов мете-дом ГЖХ в оливковом масле

Мовсумов И.С., Алиев Н.М.,  Б.И. Белов., А.Б.Белов.

АМУ им Нариманова, Баку, ВНИИПХ, Москва

14

Изучение оливкового масла, полу-ценног из различных сортов и в разные стадии созревания плодов маслины

Мовсумов И.С., А.М. Алиев, В. И.Карпов

Двухмесячный научно-практический жур-нал 1952.

15

Флавоноиды и олеаноловая кис-лота из scabiosa caucasica

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, М.И. Исаев

ХПС. 2008, Н4, С. 419-420

16

Флавоноиды цветков Cephalaria Gi-gantea

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, М.И. Исаев

ISSN 0023-1150

17

Ximiçeskie komponentı çvetkov Fılı-pendula ulmarıa İ F. Vulgaris iz florı Azerbaydjana

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, Д.Ю.Юсифова

АМУ, ул. Бакиханова, 23, Баку, АЗ 1022

18

Биологически Активные вещества Corylus Avellana L., Произрастаю-щей в Азербайджане

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов, Д.Ю.Юсифова

АМУ, ул. Бакиханова, 23, Баку, АЗ 1022

20

Nootrop təsirə malik oan flavonoid-lərin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Yusifova Cəmilə Yusif qızı

İ 2013 0055

21

Alaqanqal toxumalarının emalı üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0058

22

Çaytikanı meyvələrinin emalı üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2008 0011

23

Hepatotrop təsirə malik flavonoidlərin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0059

24

Mirisetinin alınma üsulu

Mövsümov İsrafil Soltan oğlu

Qarayev Eldar Abdulla oğlu

İ 2009 0188

25

Компонентный состав и биологи-цеская активность видов рода LİMONİUM

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов

Поступило 30 IX 2010

26

Химическое изучение Erıobotry Ja-ponica

И. С. Мовсумов

Поступило 26.05.2004

27

Изучение химических компонентов некоторых видов Helıchrysum D.C., произрастающих  в Азербайджана

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов Н.С. Садыгов

Фармакология №6 2009

28

Нейтральные липиды семян Sily-bum marianum

Э. А. Гараев, И. С. Мовсумов., Ф. Ю. Газизов

Химия природных соединений, 2010, № 4

29

Гиперозид из Cuscuta Capulata произрастающего в Азербайджане

Э. А. Гараев

Kimya problemləri №4 2008

30

Flavonoıds Onobrychıs Vaginalis

E.A. Garayev, I. S. Movsumov

Poster Presentations 325

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

 Əczaçılıq fakültəsi elmi şüranın üzvi