t/h müdiri, ə.e.n., dos. Vaqif İsgəndərov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsgəndərov Vaqif Hüseyn oğlu

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Əczaçılıq kimyası kafedrasının dosenti

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1984

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,  Bakıxanov  küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985-1986

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

2

1987-1990

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

3

1990-2001

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

4

2001-2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

5

2005-ci ildən bu günə kimi

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov  küçəsi, 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bəzi çoxkomponentli preparatlarda piridok-sin hidroxloridin fotometriya ilə təyini

V.H.İsgəndərov

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı, 2005, №2, s.22-25.

2

Bəzi çoxkomponentli sənaye preparatla-rında nikotin turşusu və nikotinamidin təyini

V.H.İsgəndərov, F.İ.Məmmədov,

Fərid İ.Əliyev.

Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı, 2007, №1, s.22-27.

3

Vitaminli preparatlarda piridoksin hidro-xloridin maye xromatoqrafiya və fotometriya ilə müqayisəli təyini

H.M.Əliyev, N.İ.Ağayev, V.H.İsgəndərov, F.İ.Məmmədov

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakote-rapiya Jurnalı, 2009, №1, s.10-12.

4

Tərkibindəpiridoksin-hidroxlo­ridvənicotin­amidolancox komponentli dərman vasitələri

 

H.M. Əliyev., N.İ. Ağayev., V.H.İskəndərov

Azərbayccn Əczaçılıq və Farmakote-rapiya Jurnalı, 2012, № 1.

5

Application of self-assembling unfractio-nated heparin nanoparticles to treatment of experimental arthritis in mice

1 Department of Drug Delivery Research, Graduate School of Pharmaceutical Sci-ences, Kyoto University, Japan.

2 Azerbaijan Medical University, Depart-ment of Pharmaceutical Chemistry, Baku, Azerbaijan.

 

Hasan Babazada1,

Vaqif H.İskenderov

 

Sağlamlıq jurnalı, 2014, №5

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Əczaçılıq fakültəsinin Elmi şuranın üzvü

2

Əczaçılıq fakültəsinin Tskilik metodik şurasnın üzvü

3

Əczaçılıq fakültəsinin problem komisyasının üzvü və Əczaçılıq kimyası kafedrasının tədris hissə müdiri