Dosent Cəmilə Yusifova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cəmilə Yusifova Yusif qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Əczaçılıq kimyası kafedrasının dosenti

4

Şöbə

Əczaçılıq kimyası kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1989

əczaçı

N.Narimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Bakixanov prospekti

2

1990-1993

əczaçı

N.Narimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitu-tunun  əczaçılıq kimyası kafedrasının aspirantı

Bakı, Bakixanov prospekti

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1989-1990

baş laborant

ATİ

Bakı, Bakixanov prospekti

2

1990-1993

Aspirant

ATİ-nin əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı, Bakixanov prospekti

3

1993-1994

baş laborant

ATİ

Bakı, Bakixanov prospekti

4

1994-1999

Assistant

ATİ-nin əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı, Bakixanov prospekti

5

1999-2006

baş müəllim

ATİ-nin əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı, Bakixanov prospekti

6

2006-h/h

Dosent

ATİ-nin əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı, Bakixanov prospekti

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1995-1996

Inqilis dili kursları “The British Council Training Centre”

Bakı, İngilis səfirliyi 

2

2014-2015

Amerika-İnqilis danışıq kursları “A.tə.ş”

Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.

Юсифова Джамиля Юсиф Кызы., Мовсумов Исрафиль Солтан Оглы../Флавоноиды и тритерпеновые сапонины Scabiosa hyrcanica Stev., произрастающей в Азербайджане//Химия растительного сырья,2015, № 2,p.285-288

 

https://doi.org/10.14258/jcprm.201502473

2.

Юсифова Джамиля Юсиф Кызы., Мовсумов Исрафиль Солтан Оглы../ Компонентный состав соцветий Cephalaria Tchihatchewii ( Dipsacaceae)  флоры Азербайджана// Растительные ресурсы,2015, № 3,p.415-419

DOI:10.1007/s10600-011-9954-9

3.

Юсифова Джамиля Юсиф Кызы., Мовсумов Исрафиль Солтан Оглы../ Определение флавоноидов в сухом экстракте Лещины обыкновенной// Фармация Казахстана,2015,№ 7,p.14-16

Определение флавоноидов в сухом экстракте Лещины обыкновенной (researchgate.net)

4.

Юсифова Джамиля Юсиф Кызы., Мовсумов Исрафиль Солтан Оглы../ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ, ОБЛАДАЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ// Евразийское патентное ведомство// Бюллетень, 04,2017

  
ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЕАПО) (eapo.org)
5.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova.,E. A. Garaev// Flavonoids from Knautia montana flowers growing in Azerbaijan// Chemistry of Natural Compounds,,2011, № 3,p.438-439

DOI:10.1007/s10600-011-9954-9

 

6.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova., T A Suleimanov // Biologically Active Compounds from Chamaenerion angustifolium and Stachys annua Growing in Azerbaidzhan// Chemistry of Natural Compounds,,2016, № 2,p.324-325

 

DOI:10.1007/s10600-016-1631-6

7.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova., E. A. Garaev // Biologically Active Compounds from Lepidium campestre and Pulp from Lemon-Juice Production// Chemistry of Natural Compounds,,2015, № 5,p.964-965

Biologically Active Compounds from Lepidium campestre and Pulp from Lemon-Juice Production (researchgate.net)

8.

Cemile Yusifova.,T A Suleimanov // Determination of a number of indicators of "Venocoryl" ointment// News of Pharmacy,,2018, № 2 (94),p.8-11

(8) (PDF) Determination of a number of indicators of "Venocoryl" ointment (researchgate.net)
9.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova., E. A. Garaev., T A Suleimanov // Chemical Constituents of Scabiosa georgica Growing in Azerbaijan // Chemistry of Natural Compounds,,2015, № 56(3),p.485-486

DOI:10.1007/s10600-020-03093-0

10.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova.,T A Suleimanov.,E. A. Garaev //Biologically Active Compounds from Dorycnium graecum Growing in Azerbaijan// Chemistry of Natural Compounds,,2020, № 56(5),p.953-954

DOI:10.1007/s10600-020-03198-6

11.

Israfil Movsumov.,Cemile Yusifova.,E. A. Garaev //Corylus avellana L. – новый источник биологически активных веществ и лекарственных средств// химия растительного сырья,,2013, № 4,p.259-261

DOI: 10.14258/jcprm.1304259

 «БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА CORYLUS AVELLANA L., ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ» (asu.ru)

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nun Əczaçılıq və Kimya üzrə Problem Komissiyasının Elmi katibi

2

Əczaçılıq kimyası kafedrası üzrə TEC rəhbəri