Dosent Fuad Məmmədov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədov Fuad İlham oğlu

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Əczaçılıq kimyası kafedrasının dosenti

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1996

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri,  Bakıxanov  küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-1998

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov kü. 22

2

1998-2001

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 22

3

2001-2006

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 22

4

2006-2021

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 22

5 2021-ci ildən ildən bu günə kimi Dosent Azərbaycan Tibb Universiteti Əczaçılıq kimyası kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov küç. 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2011-2011

Pedaqoqika və Psixologiyanın əsasları

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Prodərmanlar, onların yaradılması və əhəmiyyəti haqqında (icmal)

Hafiz M.Əliyev, F.İ.Məmmədov

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmako-terapiya Jurnalı, 2012, №2, s.31-36.

2

Kimya-terapiya, yaranma tarixi, inkişafı və rezistentlik haqqında.

Əliyev H.M., Məmmədov F.İ.,

Heydərova F.H.

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmako-terapiya Jurnalı, 2013, №2, s.26-

3

Merkurion-I (CAS RN 816445-51-9) istifadə etməklə civə (II) birləşmələrinin birbaşa kompleksonometriya ilə təyini

Hafiz M.Əliyev, F.İ.Əliyev, F.İ.Məmmədov, R.V.Əfəndiyev

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmako-terapiya Jurnalı, 2014, №2, s.5-9.

4

Para-aminbenzoy turşusu və bəzi törə-mələri ilə piridoksin əsasında sintez edil-miş azobirləşmələrin (merkurionlar) in-vitro antifunqal fəallığı

H.M.Əliyev, F.İ.Əliyev,

F.H.Heydərova, Fİ.Məmmədov

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmako-terapiya Jurnalı, 2015, №1, s.5-10.

5

Əczaçılıq kimyası test-tapşırıqları I hissə,

Süleymanov T.A., Mövsümov İ.S., İsgəndərov V.H., Yusifova C.Y., Məmmədov F.i., Nağıyeva M.M., Əliyev F.İ.

Bakı, SkyG, 2015, 629 s.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Kafedra qrup həmkarlar təşkilatının sədri

2

“Əczaçılıq və Kimya üzrə Problem Komissiyası”nın üzvü

3

"Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakopeya Jurnalı”nın redaksiya şurasının üzvi