Assistent Tahirə Hacıbəyli

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hacıbəyli Tahirə Əlfəddin qızı

2

İxtisas

Əczaçı

3

Vəzifə

Əczaçılıq kimyası kafedrasının assistenti

4

Şöbə

Əczaçılıq  fakültəsi

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1991

Əczaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 22

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-2015

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti Əcza-çılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi, 22

2

2015-ci ildən bu gü-nə kimi

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Əcza-çılıq kimyası kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi, 22

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1. Süleymanov T.A., Hacıbəyli T.A., Vicia L. (Lərgə) cinsinə aid bəzi növlərin xammalının element tərkibinin öyrənilməsi, Sağlamlıq, 2017, №2, s.148-151  
2. Hajibili T.A., The study of biologically active compounds of some species of the genus Vicia L. in Azerbaijan//Ankara Uluslarası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019.  
3.  Hajibaili T.A., The flavonoid composition of Vicia Faba L. from the flora of Azerbaijan İnternational European conference on interdisciplinary scientific researches November 15-17, 2019 Paris, France.  
4. Гаджибейли Т.А.//Флавоноиды Alcea flavovirens (Boiss et Buhse) из флоры Азербайджана// Internationala European conference on interdisciplinary scientific researches November 15-17, 2019 Paris, France.  
5. Hajibayli T., Qafarova D.S., Zeynalova G.R. Study of biologigally active substances of some species of Vicia L. growing in Azerbaijan//Progressive Research in the modern world/ Boston 1-2 february 2023  
6. Hajibayli T., Qafarova D.S., Zeynalova G.R. /Study of antioxidant and cytotoxic activity of some species of the genus Vicia L. //Science and technology: problems, prospects and innovations. Osaka 68-71. 2023  
7. Гаджибейли Т.А., Зейналова Г.Р., Гафаровой Д.С./Сравнительная лиственная структура видов Vicia L. произрастающих в Азербайджане// 146-149 Madrid  2023  
8. Süleymanov T.A., Hacıbəyli T.Ə. //Alcea kusariensis L. çiçəklərinin elemnt tərkibinin öyrənilməsi// Təbabətin müassir naliyyətləri 2019. №3.  

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1