kafedra müdiri, b.e.d., prof. Arif Məmmədov

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Arif  Məmmədov Məmməd oğlu. AMEA-nın müxbir üzvü (2017) fiziologiya ixtisası üzrə. REA-nın xarici üzvü (2004), fiziologiya ixtisası üzrə.

Biologiya elmlər doktoru (1975), “İnsan və heyvan fiziologiyası”, Rusiya Elmlər Akademiyasının, P.K.Anoxin adına “Normal fiziologiya” İnstitutu (Moskva).

Professor (1988), “normal fiziologiya” ixtisası üzrə.

İ.M.Seçenov adına 1 –ci Moskva Tibb Akademiyasının normal fiziologiya kafedrasının diplomu. 

2

İxtisas

“İnsan və heyvan fiziologiyası”, “Normal fiziologiya”

3

Vəzifə

Normal fiziologiya kafedrasının müdiri

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1966-1976

Aspirant, kiçik və baş elmi işçi

AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

REA-nın P.K.Anoxin adına Normal Fiziologiya İnstitutu və İ.M.Seçenov adına 1-cı Moskva Tibb Akademiyası

Bakı, Şərifzadə küç.2

 Moskva, Moxovaya  11.str.4

2

1976-1982

Laboratoriya müdiri

AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Bakı, Şərifzadə küç.2

3

1982-1997

1985-1988

Laboratoriya müdiri

Müəllim-professor

REA-nın P.K.Anoxin adına Fiziologiya İnstitutu

İ.M.Seçenov adına 1-cı Moskva Tibb Akademiyası

Moskva, Moxovaya  11.str.4

Moskva, Moxovaya  11.str.4

4

1998-ildən hal hazıradək

Laboratoriya rəhbəri. İct.əsaslarla.

0,5 ştat.müəllim

Milli Aviasiya Akademiyası

AZ1045, Bakı ş.Mərdəkan prospekti 30.

5

2008-ildən  hal hazıradək

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Ə.Qasımzadə 14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

26.05.1999

Авиамедицинское обеспечение безопасности полетов

Rusiyanın Federal Aviasiya Xidməti

2

19.04.2000-8 saat

Медицинские проблемы авиационной деятельности

MDB Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsi

3

17-21.sentyabr.2012

Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfrans avia-kosmik tibb üzrə

MDB Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsi. Avia-Tibb Elmi Şura

4

21-25 oktyabr.2012

İnsan ekstremal vəziyyətlərdə

Rusiyanın avia-kosmik, dəniz ekstremal və ekoloji Tibb Assosiasiyası

5

1-15 sent.2015

Aviasiyada İnsan amili

Ukrayna Dövlət Aviasiya xidməti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

  ВЛИЯНИЕ 10-СУТОЧНОЙ ИНФУЗИИ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ И ТЯЖЕСТЬ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ doİ:SDGDNF  

1

Комплексные исследования артериального давления, индикатора миокарда, индекса массы тела и толщины кожно-жирового слоя у 11-14-летних школьников обоего пола.

А.М`.Мамедов,

А.Х.Алиев,

Г.И. Панахова.

Журнал «Естественные и технические науки». Москва. 2017.стр.56-61

2

Анализ когерентных связей ЭЭГ ядер шва и структур зрительной системы мозга.

А.М.Мамедов,

Ф.И.Ганиева.

Естественные и технические науки №6.(108). С.19-22. г,Москва.2017.

3

The features of distribution of coherence relations of the EEG nucleus rapher and locus coeruleus with the structures of the visual system of the brain in conditions of guiev wakefulness in rabbits it is shown that high valius of coherence most characteristic of the relations betuven the maergic system and subcortical centers of the analyzer in the theta and alpha ranges of the EEG 15-17.

A.M.Mamedov,

F.İ.Ganiyeva.

General Question of wold science Amsterdam 2017.

4

Disrubution levels of coherence relations of EEG nucleus rapher and locus colruleus with strucures of visual system of braun.

A.M.Mamedov,

F.İ.Ganiyeva.

South Asian journal of experimental biology. India 2017. S.1-4

5

“The disrubution of coherence relations of rapher nucleus and structures the visual system of quiet wakcfulness in rabbits.

 

              A.M.Mamedov, F.İ.Ganiyeva.

Procedinqs of th  14th İnternational Conference on Biology and Medical Scienced  (Jun 15, 2017) “East west” Association for Advanced  Studies and Higher Education Gmbh. Vienna 2017. 70 h.

6

Study on relations among increase in blood pressure values, dispersions of the myocardial indicator, body mass index and thickness of the skinfat layer in 15-17 year old school-children in Baku, Azerbaijan.

A.M.Mamedov,

A.Kh.Aliyev,

G.I.Panahova.

A.M.Jafarova.

South Asian journal of experimental biology. India 2017. Vol 7, Issue 2, Page 69-73.


Cəmi: 300-dən çox elmi məqalələr və tezislərin, o cümlədən birlikdə 31 kitab, monoqrafiya, dərslik, metodik vəsaitlərin, şəhadətnamə və patentlərin müəllifidir.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

AMEA-nın Biologiya üzrə Problem Şurasının Fiziologiya seksiyasının sədr müavini

2

Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinin tibbi-biologiya elmləri üzrə eksperti

3

Beynəlxalq Regional Stress İdarəetmə Mərkəzinin üzvü (Moskva)

4

MDB Dövlətlərarası Aviasiya-tibbi koordinasiya şurasının üzvü (Moskva)

5

Rusiyanın Aviakosmik, Dəniz Extremal və Ekoloji-tibbi Assosiasiyanın  üzvü (Moskva).

6

Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının (Rusiya. Azərbaycan) akademiki

7

 Lütfi-zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının akademiki (Bakı).

8

Milli Aviasiya Akademiyasında dissertasiya müdafiəsi üzrə,açıq və qapalı elmi şuraların üzvü (Bakı).

9

ATU-nin fakultə və Böyük Elmi Şurasının üzvü

10

AMEA-nın tibbi-biologiya bölümünün üzvü