kafedra müdiri t.e.d., prof. Həsənov Ə.B.

Qısa məlumat

1.

Adı, soyadı, atasının adı

Həsənov Ədalət Bəybala o.

2.

İxtisas

Patoloqanatom, məhkəmə-tibb eksperti

3.

Vəzifə

Kafedra müdiri

4.

Kafedra

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1.

1987-1990

Patoloji anatomiya

İ.M.Seçenov ad. Moskva Tibb Akademiyası

Moskva ş.

2.

1979-1985

Həkim

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

2011 – hal-hazıra qədər

Kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı ş.

2.

2005-2011

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı ş.

3.

1990-2005

Assistent, baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı ş.

4.

2016

Baş direktoru

SN “MTE və PA” ETT Birliyi

Bakı ş.

5.

1993-2016

Baş direk­toru-nun müavini

SN “MTE və PA” ETT Birliyi

Bakı ş.

6.

1990-1993

Məhkəmə-histo­lo­ji şöbənin rəisi

SN “MTE və PA” ETT Birliyi

Bakı ş.

7.

1987-1990

Aspirant

İ.M.Seçenov ad. Moskva Tibb Akademiyası

Moskva ş.

8.

1985-1987

Baş laborant

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1.

17.09.2007 –

14.12.2007

“Patoloji anatomiya” Tematik təkmilləş-mə kursu

Bakı ş-ri,

Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

2.

01.03.2005 –

30.06.2005

“Məhkəmə təbabəti” Ümumi təkmilləşmə kursu

Bakı ş-ri,

Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

3.

01.02.1998 –

30.05.1998

“Məhkəmə təbabəti” İxtisasartırma kursu

Bakı ş-ri,

Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1.

Neyrodegenerativ xəstəliklərin patoloji morfologiyası. Dərs vəsaiti.

Həsənov Ə.B.,

Niftalıyev R.N.

Bakı, 2016. “Aypara” nəşriyyatı. – 256 səh.

2.

Oncocytic Papillary Cystadenoma with Tyrosine-rich Crystalloids in the Parotid: Case Report with Cytology and Histology Correlation and Literature Review.

Musayev J.,

Önal B.,

Rahimov Ch.,

Hasanov A. et al.

J. Cytology and Histology. 2015. Vol. 6. Issue 6. P.

3.

500,0-999,0 qram çəkisi olan ölü do-ğulmuş və yenidoğulmuşların meyitlərinin patoloji-anatomik təşrihi üzrə metodik təlimat.

Həsənov Ə.B.,

Məmmədiyyəyev R.R.

Bakı. 2013. – 19 səh.

4.

Сравнительная морфологическая ха-рактерис­ти­ка иммун­ной недостаточ-ности при опиатной нарко­ма­­нии и хронической алкогольной интоксикации

Пиголкин Ю.И.,

Гасанов А.Б.

“Судебно-медицинская экспе-ртиза”. 2010. № 1. Стр. 26-29.

5.

The morphological features of immune system during chronic drug addiction.

Həsənov Ə.B.

“Turkish Journal of Forensic Medicine”. 2009. Vol. 23, № 3. P. 1-7.

6.

Patoloji anatomiya üzrə test sualları. Dərslik.

Həsənov Ə.B.

Bakı. 2006. “Aypara” nəşriyyatı. – 452 s.

7.

Patoloji  anatomiya. Dərslik.

Həsənov Ə.B.

Bakı. 2003. “Oskar”, “Aypara” nəşriyyatı. –781 səh.

Cəmi:   218

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1.

Avropa Patologiya Cəmiyyətinin üzvü (European Society of Pathology – ESP)