Ədəbiyyat siyahısı

Azərbaycan Tibb Universiteti Patoloji anatomiya kafedrasında imtahan suallarının hazırlanmasında istifadə edilən dərslik və dərs vəsaitlərinin

SİYAHISI

1. Ə.B.Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, 761 səh.

2. Ə.B.Həsənov Patoloji anatomiya üzrə test sualları. Dərslik. Bakı, 2006. 450 səh.

3. В.В.Серов, Н.Е.Ярыгин, В.С.Пауков Патологическая анатомия. Атлас. Москва, 1986. 368 с.

4. “Patoloji anatomiya-1” və “Patoloji anatomiya-2” fənləri üzrə mühazirə mətnləri.