Dosent Rza Həsənov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həsənov Rza Paşa oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1988

Aspirant-patoloq-anatom

ATU, Patoloji anato-miya kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., ev 167

2

1982-1983

Patoloqanatom - interna

C. Abdullayev adına Elmi - Tədqiqat Kar-diologiya İnstitutu

Bakı şəh., F.Xoyski küç., ev 101

3

1976-1982

Həkim

ATU, II Müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-hal hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

1991-1994

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

1988-1991

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

4

1983-1985

Həkim-terapevt

Oğuz rayon mərkəzi xəs-təxanası

Oğuz ray. Azərbaycan

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07.12.2015

“Məhkəmə Tibbi ekspertiza və Pato-loji anatomiya” ixtisası üzrə sertifika-siya imtahanı

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sertifi-kasiya idarəsi

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Патоморфологические особен-ности надпочечников при хрони-ческой каннабиноидной нар-комании.

Гасанов А.Б.

Гасанов Р.П.

Мусаев Дж.С.

Оруджев М.Т.

Научный сборник, посвящен-ный 90-летию кафедры общественного здоровья и здравоохранения АМУ. Баку, 2016, том IV, с.129-134.

2

Клиническая морфология вто-ричного иммунного дефицита при хроническом алкоголизме.

Гасанов А.Б.

Мусаев Дж.С.

Керимова И.И.

Гасанов Р.П.

ATU-nun əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı 2014, s. 295-296.

3

Морфологическая характерис-тика субэндокардиальных кро-воизлияний при острой пост-геморрагической анемии.

Гасанов А.Б.

Гасанов Р.П.

Нифталиев Р.Н.

Ə.Əliyevin anadan olmasının 115-illik həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 497-499.

4

Морфология легких при острой кровопотере.

Гасанов А.Б.

Гасанов Р.П.

Керимова И.И.

Prof. T.Ə.Əliyevin 90-illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konfransın materialları. Bakı, 2011, s. 347-349.