Dosent Mahir Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mahir Əliyev Binnət oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

Müalıcə işi

ATU

Bakı ş., Bakıxanov küç, ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1983-hal hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., ev 167

2

1977-1982

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., ev 167

3

1974-1977

Aspirant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., ev 167

4

1972-1974

Hərbi həkim

Sovet Ordusu, həqiqi hərbi xidmət

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1986

Patoloji anatomiya üzrə kurs

İ.P.Pavlov adına Moskva 2-ci Tibb İnstitutunun patoloji anatomiya ka-fedrası, Moskva şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yanıq şoku zamanı inkişaf etmiş böyrək çatışmamazlığının morfoloji əsasları.

Mirzəyeva T.N.

Ələkbərov A.Ə.

Əliyev M.B.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı 2013, №1 s. 107-111.

2

Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı, mədəaltı vəzidə, böyrəklərdə və aorta divarında baş verən mikro-makroangiopatiyalar və ney-ropatiyaların patomorfologiyası.

Cahangirov M.Ş.

Əliyev M.B.

Cəfərov N.Ş.

Azərbaycan Tibb Jur-nalı. 2007, №2, s. 15-17.

3

К вопросу о микроструктурных изме-нениях нервных образований почки при ее гидронефрозе.

Алиев М.Б.

Доклады АН Аз. ССР 1979 г. №3, с. 74-77.

4

К патоморфологии нервного аппарата почки при нефроциррозах (артериолоск-леротическом, атеросклеротическом и др.)

Алиев М.Б.

Доклад Академии наук Аз. ССР 1977, с. 66-67.