Dosent İlahə Kərimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İlahə Kərimova İsrafil qızı

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982 - 1988

Həkim

ATU

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-hal hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

2003-2010

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

3

1997-2003

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

4

1988-1991

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., Füzuli küç., ev 67

 

5

1982-1988

Tələbə

ATU, Müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

31 iyul – 1 sentyabr 2014

Erasmus Mundus proqramının MEDEA proyekti çərçivəsində universitet müəllimlərinin mübadiləsi.

İtaliya, Peruca Universitet klinikası

2

Aprel – May.2012

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə seminar

Salzburq, Avstriya

3

May 2010

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə internşip

Vyana, Avstriya

4

Iyun 2009

Avstriya-Amerika fondunu təşkilatçılığı ilə Patologiya üzrə seminar

Salzburq, Avstriya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.

Kərimova İ.İ. Aterosklerozun klinikası, morfoloji xüsusiyyətləri, müasir müalicə və profilaktika prinsipləri. Tədris-metodik vəsait.

 

2.

Kərimova İ.İ. Patoloji anatomiya üzrə iş dəftəri. Tədris vəsaiti. Bakı 2008.

 

3.

Kerimova I.I. Pathological anatomy workbook. Baku, 2008.

 

4.

М.Ш.Джангиров, И.И.Керимова, Т.Н.Мирзоева. Нарушения микроциркуляции стенки аорты при гипертонической болезни. Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı 2009, səh.86-88.

 

5.

Kərimova İ.İ. Xroniki ürək çatışmazlığı fonunda ürəkdə baş verən ultrastruktur dəyişikliklər. Tibb elmləri dokttoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı 2009, səh.177-178.

 

6.

Mirzəyeva T.N., Ağacanova A.X., Mirzəyev M.İ., Kərimova İ.İ., İsayeva A.İ. Toksikozla müşayiət olunan dizenteriya zamanı günəş kələfi qanqlionlarında baş verən patomorfoloji dəyişikliklər. Tibb elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı 2009, səh.215-217.

 

7.

Abbasov B.E., Kərimova İ.İ. Damar elementlərinin histokimyəvi təyininin sidik kisəsinin kiçik bioptatlarında və transuretral rezeksiya materiallarında muscularis mucosa və əzələ qişası elementlərinin diferensiasiyasında rolu. ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı 2009, səh.98.

 

8.

Abbasov B.E., Kərimova İ.İ. Hepatosellular karsinomada miofibroblastların stromal reaksiyada rolu. ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2009, səh.100.

 

9.

Abbasov B.E., Kərimova İ.İ. Miofibroblastların yaranması və stromal dəyişikliklərdə rolu. ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı 2009, səh.101.

 

10.

Джангиров М.Ш., Сафаров А.И., Мамедов Т.В., Керимова И.И., Исаева А.И. К нарушениям иннервации слизистой оболочки лобной и основной пазух носа в условиях патологии вирусными инфекциями. ATU-nun İnsan anatomiyası kafedrasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu. Bakı 2009, səh.107.

 

11.

Pathological anatomy lectures. Baku, 2010. Dərslik.

 

12.

Kərimova İ.İ. Müxtəlif mənşəli hipoksiyalar zamanı ürəyin sinir aparatında baş verən ultrastruktur dəyişikliklər. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı 2010, səh. 424.

 

13.

Karimova I.I., Musayev J.S. Morphological features of reflux esophagitis // Azərbaycan Tibb Universitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı 2010, səh.489.

 

14.

Cahangirov M.Ş., Səfərov Ə.İ., Kərimova İ.İ. Odontogen şişlərin histomorfoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı, 2010, №6, səh.41-44.

 

15.

Kərimova İ.İ. Metabolik sindrom zamanı aorta divarının mikrosirkulyator dəyişiklikləri // Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Bakı 2010, №6, səh.150-152.

 

16.

Kərimova İ.İ., Həsənov Ə.B., Musayev C.S. Metabjlik sindrom zamanı arteriya divarında baş verən dəyişikliklərin patomorfoloji aspektləri // Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, ə.e.x., prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı-2011, səh.331.

 

17.

Гасанов А.Б., Гасанов Р.П., Керимова И.И. Морфология легких при острой кровопотере. // Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, ə.e.x., prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı 2011, səh.347-349.

 

18.

Pathological anatomy lectures II Part, Baku, 2012. Dərslik.

 

19.

Musayev C, Hasanov A, Karimova I, Nazirova M, Budaqova G. Paratestikuler kitle oluşumunun ender bir nedeni: klamidyal epididimit 6th Urooncology Winter Congress and Course. 29 Ocak  - 01 Şubat 2015. Bakü, Azerbaycan. Avrasya Uroonkoloji Derneği. The New Journal of Urology (Special Edition). January 2015, p.163.

 

20.

Hasanov A, Musayev J, Karimova I, Zeynalov H. A giant antenatal hydronephrosis as a reason of late pregnancy termination: a fetal autopsy case // The Bulletin of Legal Medicine, 2015;20(2)109-112.

https://doaj.org/article/832e49cd61114eeab7eb214fcc8a54d0

 

21.

Musayev Ş.V., Həsənov Ə.B., Niftalıyev R.N., Musayev C.S., Kərimova İ.İ. Prion xəstəliklərinin patomorfoloji xüsisiyyətləri // Tibb və elm jurnalı, 2015;1(1):16-25.

 

22.

Гасанов А.Б., Нифталиев Р.Н., Керимова И.И., Агаева Н.В. Характеристика патологии тимуса при каннабиноидной наркомании // Ə.Əliyev adına AzDHTİ-nin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın məcmuəsi. Bakı, 2015. “Səda” nəşriyyatı, 2015, səh.52-62.

 

23.

Мусаев Дж.С., Гасанов А.Б., Керимова И.И. Диагностическое значение тонкоигольной аспирационной биопсии при двусторонних увеличениях околоушных желез // Морфология, 2016;10(1):49-53.

 

24.

Hasanov A., Musayev J., Gurbanov T., Karimova I. Aspergilloma of the maxillary sinus: a case report 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine. Istanbul, Turkey. 25-30 May 2014 // Journal of “Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology”. Vol. 119, Issue 3, P.123.

 

25.

Həsənov Ə.B., Musayev C.S., Kərimova İ.İ., İbişova A.V. Böyrək leyomioması: çox rast gəlinən şişin nadir lokalizasiyası / Təbabətin aktual problemləri 2015, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, s.169.

 

26.

Мусаев Дж.С., Гасанов А.Б., Керимова И.И. Диагностическое значение тонкоигольной аспирационной биопсии при двусторонних увеличениях околоушных желез. Морфология (Украина). 2016, №10 (1), с.49-53.

 

27.

Musayev C.S., Kərimova İ.İ., Həsənov R.P., Orucov M.T. Həyatın ilk ilində baş və boyun nahiyəsinin şiş və şişəbənzər törəmələri. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Professor Gəray Gəraybəylinin ümumi redaktorluğu ilə. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2017, s.454-455.

 

28.

Həsənov Ə.B., İbişova A.V., Musayev C.S., Kərimova İ.İ. E. Coli endotoksininin böyrək kanalcıqlarında alterasiya xüsusiyyətləri. Ə.M.Əliyevin 120-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın məcmuəsi. Ə.Əliyev ad. Az.DHTİ. Bakı, “Unicild” MMC nəşriyyatı, 2017, s.530-535.

 

29.

Musayev C.S., Kərimova İ.İ., Ağayeva N.V., Əliyeva Ş.E. Pediatrik yaş qrupunda ağız suyu vəzilərinin cərrahi patologiyaları. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2017” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti, 2017, s. 152.

 

30.

Musayev C.S., Kərimova İ.İ., Həsənov R.P., Orucov M.T. Həyatın ilk ilində baş və boyun nahiyəsinin şiş və şişəbənzər törəmələri. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. Professor Gəray Gəraybəylinin ümumi redaktorluğu ilə. Bakı, 2017, s.454-455.

 

31.

Həsənov Ə.B., Əliyeva Ş.E., Niftalıyev R.N., Kərimova İ.İ., İsayev A.N. İnsanın papillomavirus infeksiyasının uşaqlıq boynunda yaratdığı dəyişikliklərin patomorfoloji aspektləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-illik yubileyinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri 2018” elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti, 2018, s.186.

 

32.

Musayev C.S., Həsənov Ə.B., Kərimova İ.İ., Bağırzadə M.M. Prostat vəzdə nadir rast gəlinən patologiya: ksantoqranulomatoz prostatit. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 95-illiyinə həsr edilmiş “Səhiyyədə müasir nailiyyətlər” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, Respublika Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi, 6 aprel 2018, s.67-68.

 

33.

Həsənov Ə.B., Əliyeva Ş.E., Niftalıyev R.N., Kərimova İ.İ., İsayev A.N. İnsanın papillomavirus infeksiyasının uşaqlıq boynunda yaratdığı dəyişikliklərin patomorfoloji aspektləri. “Təbabətin aktual problemləri – 2018”. ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. səh.186.

 

34.

“Pathological anatomy lectures” Textbook. Baku, 2018.

 

35.

Yaqubova S.M., Əkbərov E.Ç., Kərimova İ.İ. Stafilokokk infeksiyası zamanı qalxanabənzər vəzinin parafollikulyar hüceyrələrində baş verən dəyişikliklər // «Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və pedaqoji xəbərləri» jurnalı, 2020, Bakı, №56, s.310-315.

 

36.

Yaqubova S.M., Əkbərov E.Ç., Kərimova İ.İ. Stafilokokk mənşəli peritonit zamanı qalxanabənzər vəzi hüceyrələrinin patomorfoloji mənzərəsi // «Tibb və Elm» Əziz Əliyev adına elmi-praktik jurnal, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı, 2020, №2.

 

37.

Kerimova I.I. Pathological anatomy lectures. II part. Textbook. Baku, 2020; Printed in the typography of Azerbaijan Medical University, p. 319.