Dosent Rasim Niftalıyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rasim Niftalıyev Niftalı oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom, məhkəmə tibb eksperti

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1989

 Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-hal-hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

2005-2012

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

1992-2005

Assistant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

4

1991-1992

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

5

1989-1990

Həkim-interna

MTE və Patoloji Anatomiya Birliyi

Bakı şəh., A.M.Şərifzadə  küc., 212

6

1993- hal-hazıradək

Ekspert-histoloq

SN ”MTE və PA” ETT Birliyi (əvəzçilik üzrə)

Bakı şəh.

7

2007-2019

Ekspert-histoloq

MN “MTE və PA” Mərkəzi

Bakı şəh.

8

2002-2018

Ekspert-histoloq

ƏN Tibb İdarəsi

Bakı şəh.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.09.2011-11.11.2011

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmilləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

2

15.09.2008-12.12.2008

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmilləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

3

01.09.2002-30.12.2002

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmilləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

4

21.12.2020-

30.12.2020

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmilləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Neyrodegenarativ xəstəliklərin patoloji morfologiyası.

Həsənov Ə.B.

Niftalıyev R.N.

Dərs vəsaiti. Bakı, 2016, 256 səh.

2

Kannabinoid narkomaniya zamanı limfa düyünləri patologiyalarının xarakteristikası.

Niftalıyev R.N.

Həsənov Ə.B.

Ağayeva N.V.

Quliyev H.E.

ATU İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının yaradılmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi məc-muə. Bakı, 2016 s.135-140.

3

Prion xəstəliklərin patomorfoloji xüsusiyyətləri.

Niftalıyev R.N.

Həsənov Ə.B.

Musayev Ş.M.

Musayev C.S.

Kərimova İ.İ.

“Tibb və Elm” Əziz Əliyev adına elmi praktik jurnal 2015, №1, s.16-25.

4

Kannabinoid narkomaniya zamanı timus patologiyasının xarakte-riktikası.

Həsənov Ə.B.

Niftalıyev R.N.

Kərimova İ.İ.

Əziz Əliyev adına ADHTİ-nin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransının məcmuəsi. Bakı, 2015, s.52-61.

 

Cəmi: 45 elmi əsər, onlardan 1-i dərslik, 2-si dərs vəsaiti.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1.

DİM – də rezidentura üzrə ekspert (2011-hal-hazırdək)