Dosent Fikrət Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fikrət Əliyev Xanhüseyn oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

01.09.1984

01.07.1992

Pediatr

Azərbaycah Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2012-hal-haziradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

1995-2012

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

1994-1995

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

4

01.08.1993-01.08.1994

Patoloq-anatom

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi MTE və PA Birliyi

Bakı şəh., Mirəsədulla Mirqasımov küç., ev 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

21-25.04.2016

Azerbaijan-German-Turkish Medical Congress

Bakı, Azərbaycan

2

29.06.2009-25.07.2009

Patoloji anatomiya üzrə ixtisasartirma kursu

Gazi Universiteti, Ankara, Türkiyə.

3

15.12.2006-31.01.2006

Patoloji anatomiya tsikli üzrə təkmil-ləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

4

01.09.2002-30.12.2002

Patoloji anatomiya tsikli üzrə təkmil-ləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Həzm traktı xəstəliklərinin klinik-morfoloji xüsusiyyətləri.

Əliyev F.X.

Dərs vəsaiti. Bakı, 2016

2

Pathogenetic mechanisms of structure damaging of myocardium during experi-mental acute pancreatitis

Aliyev F.Kh.

XVI Annual Meeting of the Evropean Society of Sur-gery (ESS). Turkey, Istan-bul, 2012.

3

Морфофункциональное состояние мио-карда при остром панкреатите 

Алиев Ф.Х.

Гараев Г.Ш.

Центрально-Азиатский Медицинский Журнал. 2011, №1, с.38-41.

4

Особенности патоморфологических из-менений брюшины при комплексном лечении острого гнойного перитонита с использованием озоно, ультрафиале-тового облучения крови и магнито-лазера.

Алиев Ф.Х.

Агаев Р.М.

Мусаев Б.В.

Журнал ”Хирургия”, 2009, №3, с.25-33.

 

Cəmi: 60 elmi əsər, onlardan 3-ü dərs vəsaiti.