Baş müəllim Təranə Mirzəyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Təranə Mirzəyeva Nadir qızı

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1986

Pediatr

ATU

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2011-2016

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

30.11.1990-2010

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

11.09.1986-1990

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

4

04.08.1986-11.09.1986

Pediatr- interna

N.R.Krupskaya adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutu

Bakı şəh., B.Bağırova küç., ev 14

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Морфологические особенности плаценты при беременности отягощенной простым герпесом 1 и 2 типа.

Мирзоева Т.Н.

Гасанов Р.П.

Агаджанова А.Х.

Алиев Ф.Х.

Azərbaycan Tibb jurnalı, 2015, №1, s.79-83.

2

Yanıq şoku zamanı inkişaf etmiş böyrək çatışmamazlığının morfoloji əsasları.

Mirzəyeva T.N.

Ələkbərov A.Ə.

Əliyev M.B.

Sağlamlıq jurnalı. Bakı 2013, №1, s.107-111.

3

Морфофункциональные изменения плаценты при цитомегаловирусной инфекции.

Mirzəyeva T.N.

 

Международный Меди-цинский Журнал, Украйна, 2010, №2, с.44

4

İmmunopatoloji proseslər.

İsayev İ.M.

Mirzəyeva T.N.

Metodik vəsait. Bakı, 2003, 59 səh.

5

Prenatal və perinatal patologiya.

 

İsayev İ.M.

Mirzəyeva T.N.

Pediatriya fakültəsinin tələ-bələri üçün təcrübi-metodiki dərs vəsaiti. Bakı, 2000, 48 səh.