Dosent Akif Ələkbərov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Akif Ələkbərov Ələsgər oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

01.09.1985-07.06.1991

Pediatr

ATU

Bakı şəh, Bakıxanov küç., ev 23

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2022-dən hal hazıradək

Dosent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

2

2011-2022

Baş müəllim

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

3

28.02.1994-2011

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

4

01.09.1991-01.09.1993

Klinik ordinator

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., ev 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.09.2011-11.11.2011

Patoloji anatomiya ümumi təkmilləşdirmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

2

15.09.2006-14.12.2006

Ümumi patoloji anatomiya kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

3

15.12.2008-30.01.2009

Punksion və endoskopik biopsiyaların mikroskopik diaqnostikası üzrə tematik təkmilləşdirmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

4

1995 (4 ay)

Patoloji anatomiya kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalənin adı

1.

Fikrət Əliyev, Akif Ələkbərov, Təranə Mirzəyeva. Kəskin destruktiv pankreatit zamanı kardiovaskulyar patologiyaların histomorfoloji xüsusiyyətləri. TURAZ Akademiya Türkiyə-Azərbaycan Beynəlxalq Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patologiya Konqresi. Bakı 13-16 oktyabr 2016.

2.

Mirzəyev M.İ, Ələkbərov A.Ə, Orucov M.T, İbişova A.V. Reperfuzion sindrom zamanı qaraciyərdə morfoloji və biokimyəvi dəyişikliklər, onların patogenezində antioksidant müdafiə sisteminin rolu. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabətin aktual problemləri Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017, səh. 149.

3.

Алекперов А.А., Мирзоева Т.Н., Алиев А.Ф. Электронно-микроскопические исследования тканевых структур легких при ожоговой болезни. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Rüblik-elmi-praktik jurnal. Bakı 2017, №2, səh.287-289

4.

Ağacanova A.X., Əliyev M.B., Məmmədov T.V., Ələkbərov A.Ə. C-erbB2-nin mədə xərçəngində ekspressiyası: klinik-morfoloji xüsusiyyətləri. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən Elmi-praktik konfransın materiallları.Bakı 2017, səh.388-389.

5.

Ələkbərov A.Ə, Orucov M.T., Mirzəyev M.İ., Ağayeva N.V. Yanıq xəstəliyi və sepsis zamanı böyrəklərdə baş verən patomorfoloji dəyişikliklər. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən Elmi-praktik konfransın materiallları.Bakı 2017, səh.408-409.

6.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əliyev M.B., Həsənov R.P. Yanıq xəstəliyinin müxtəlif dövrlərində günəş kələfi qanqlonlarının neyrohistokimyəvi tədqiqatı. Sağlamlıq jurnalı. 2018 №3, səh. 136-139.

7.

Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., Əliyev F.X., İbişova A.V. Müxtəlif etiologiyalı pnevmoniyalar zamanı ağciyərlərin intramural sinir aparatında gedən patomorfoloji dəyişikliklər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş təbabətin aktual problemləri 2018 elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2018 səh.165.

8.

Əliyev M.B., Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Həsənov R.P. Şəkərli diabet xəstəliyində mədəaltı vəzidə və günəş kələfində gedən patomorfoloji dəyişikliklər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş təbabətin aktual problemləri 2018 elmi-praktik konfransın materialları. Bakı-2018, səh.168.

9.

Həsənov Ə.B., Mirzəyev M.İ., Ələkbərov A.Ə., Orucov M.T. Qaraciyər işemiyası müddətindən və hepatositlərdə baş vermiş oksidativ stressin intensivliyindən asılı olaraq toxuma strukturunda gedən dəyişikliklər. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Səhiyyədə müasir nailiyyətlər” mövzusunda konfransın materialları. Bakı-2018, səh.79-82.

10.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Orucov M.T., Həsənov R.P. Müxtəlif mənşəli intoksiksiyalar zamanı günəş kələfi qanqlionlarının ultrastruktur xüsusiyyətləri. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Səhiyyədə müasir nailiyyətlər” mövzusunda konfransın materialları. Bakı-2018, səh.77-78.

11.

Əliyev M.B., Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., Orucov M.T., Ağacanova A.X. Şəkərli diabet xəstəliyi zamanı günəş kələfində və böyrəküstü vəzlərdə baş verən patomorfoloji dəyişikliklər. Əməkdar elm xadimi, professor R.Ə.Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2018, səh. 48-49.

12.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əliyev M.B., Əliyev F.X., İbişova A.V. Yanıq toksemiyası zamanı qaraciyərdə baş verən struktur dəyişikliklər. Əməkdar elm xadimi, professor R.Ə.Əsgərovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2018, səh. 86-87.

13.

Mirzəyev M.İ., Həsənov Ə.B., Ələkbərov A.Ə., Bağırzadə M.M. Ağ siçovulların qaraciyərdə 15 dəqiqəlik işemiyadan sonra yaradılmış reperfuziyalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq elmi-praktiki konqresin tezisləri. Bakı, 2018, səh.12-13.

14.

Aliyev F.Kh., Alakbarov A.A., Mirzayeva T.H., Mammadbayova G.J. Histomorphological verificartion of the thyroid cancer. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq elmi-praktiki konqresin tezisləri. Bakı, 2018, səh. 12.

15.

Aliyev F.Kh., Alakbarov A.A., Mammadbayova G.J., Muzaffarzade A.A. Morfohological features of the gallbladder of patients who have been operated with a diagnosis of acute and chronic cholecystitis with stones founded H. pylori in the stomach. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Tibb Universitetində keçirilən Otorinolarinqologiya üzrə Beynəlxalq elmi-praktiki konqresin tezisləri. Bakı, 2018, səh. 127-128.

16.

Həsənov Ə.B., İbişova A.V., Ələkbərov A.Ə., Fərzəliyeva S.Ə.Sepsis və peritonit endotoksemiyalarında nefron aparatında patomorfoloji dəyişikliklər. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti “Nefrologiyanın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi XIV Ümumdünya Böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir Nefrologiyanın Aktual Problemləri” adlı elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2019, səh. 28-29.

17.

Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., İbişova A.V., Fərzəliyeva S.Ə. Yanıq toksemiyası zamanı mərkəzi sinir sistemində gedən patomorfoloji dəyişikliklərin xüsusiyyətləri. “Tibbin görən gözü” - Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfrasnsın materialları. 30-31 Mart. Bakı, 2019, səh.37.

18.

Ələkbərov A.Ə., Əliyev F.X., İbişova A.V., Fərzəliyeva S.Ə. Yanıq sepsisi zamanı immunogenez orqanlarında gedən morfofunksional dəyişikliklər. Azərbaycan Allerqologiya və Klinik İmmunologiya jurnali (Elmi-praktik jurnal). Bakı, 2019, cild 7, №2, səh.19.

19.

Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., Əliyev F.X., Mirzəyev M.İ. Xroniki bakteriotoksemiya ilə ağırlaşmış yanıq xəstəliyi zamanı yuxarı boyun və günəş kələfi qanqlionlarında gedən ultrastruktur dəyişiklikləri. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Rüblik elmi-praktik jurnal. 2019, №3, səh. 259-261.

20.

Əliyev M.B. Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., Əkbərov E.Ç. Yoğun bağırsağın prekanserogen patologiyalarının maliqnizasiya xüsusiyyətləti. Azərbaycan Tibb Universitetinin Neyrocərrahlıq kafedrasının yaranmasının 50 illik yubileyinə həsr edilmiş “Neyrocərrahlığın müasir problemləri” mövzusunda Beyəlxalq Elmi-Praktik konfransın materialları, 11-12 may 2019, Bakı, Azərbaycan Tibb Jurnalı (xüsusi buraxılış), səh.166.

21.

Ələkbərov A.Ə. Əkbərov E.Ç. Yaqubova S.M., Cəbrayılov C.Ə. Sepsislə ağırlaşmış dərin termik yanıq nəticəsində ağciyərlərin parenximində və damar sistemində baş verən patoloji dəyişikliklərin elektron-mikroskopik xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı 2019, №3, s.72-76.

22.

Ələkbərov A.Ə., Mirzəyeva T.N., Əliyev F.X. Əkbərov E.Ç. Yanıq xəstəliyi zamanı yuxarı boyun qanqlionunun adrenergik strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası və tibbi terminalogiya kafedrasının yaradılmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq-elmi praktik konfrans materiallarının toplusu, Bakı, 2019, s.37-38.

23.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç., Yaqubova S.M. Sitomeqalovirus infeksiyası ilə ağirlaşmış hamiləlik zamani ciftin xovlu qişasının strukturu. Cərrahiyyə Jurnalı, 2020, № 2, s.42-46.

24.

Əliyev F.X, Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç., Mirzəyeva T.N. Qalxanabənzər vəzi xərçənginin diaqnostikasına sito-histomorfoloji yanaşma. Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə  həsr olunmuş beynəlxalq-elmi praktik konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2020, səh.255-256.

25.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əliyev M.B., Əkbərov E.Ç. Genital herpes zamanı ciftin desidual toxumasının morfoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə  həsr olunmuş beynəlxalq-elmi praktik konfrans materiallarının toplusu, Bakı, 2020, səh.351.

26.

Aliyev F.Kh., Akbarov E.Ch., Alakbarov A.A, Mirzayeva T.N. Histomorphologial features of colorectal precancer processes and earlу сancer. 3. Uluslararası TURAZ Akademi Adil Bilimler, Adil Tip ve Patoloji Kongresi. Bakü, Azerbaycan, 8-12 Eylül 2021, ss-48.

27.

Alakbarov A.A, Mirzaeva T.N, Akbarov Ech, Aliev F.Kh. Pathomorphological changes in the lungs in pneumonia due to burn injuries 3. Uluslararası TURAZ Akademi Adil Bilimler, Adil Tip ve Patoloji Kongresi. Bakü, Azerbaycan, 8-12 Eylül 2021, ss-37.

28.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç. Mirzəyev M.İ. Paraqrip infeksiyası zamanı ciftin immunhistokimyəvi tədqiqi. Sağlamlıq Jurnalı, Bakı 2021, №4, s.77-80.

29.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç. Mirzəyev M.İ. I tip sadə herpes infeksiyası zamanı inkişaf edən plasentar çatışmazlığın morfoloji əsasları. Azərbaycan Tibb Universiteti, Təbabətin aktual problemləri, Bakı, 2022, səh.307.

30.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç., Əliyev F.X. Yanıq xəstəliyinin müxtəlif mərhələlərində yuxarı boyun qanqlionunda adrenergik strukturların vəziyyəti. Azərbaycan Tibb Universiteti, Təbabətin aktual problemləri, Bakı 2022, səh.263-264.

31.

Mirzəyeva T.N., Ələkbərov A.Ə., Əkbərov E.Ç., Əliyev M.B. Termik zədələnmələr zamanı inkişaf edən üzülmə fonunda qaraciyərin strukturu. Cərrahiyə Jurnalı, № 2, Bakı, 2022, s.78-79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

Patoloq-anatomlar və məhkəmə ekspertlərinin cəmiyyətinin üzvü