Assistent Mirhafiz Mirzəyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mirhafiz Mirzəyev İbrahim oğlu

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1991

Sanitariya həkimi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

08.01.1994 – hal-hazıradək

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh,, S.Vurğun küç., ev 167

2

01.09.1992-28.01.1994

Baş-laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh,, S.Vurğun küç., ev 167

3

02.08.1991-29.07.1992

Həkim-interna

Respublika Klinik Xəstə-xanası

Baki şəh., Şərifzadə küç, ev 212

4

1985-1991

Tələbə

N.Nərimanov adına Azər-baycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., ev 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

15.09.2011-11.11.2011

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmil-ləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

2

15.09.2008-12.12.2008

Patoloji anatomiya üzrə ümumi təkmil-ləşmə kursu

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

3

15.12.2006-31.01.2007

Uşaq xəstəliklərinin patoloji anatomiyasi kursu üzrə tematik təkmilləşmə

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

4

01.09.2002-30.12.2002

Patoloji anatomiya tsikli üzrə ümumi təkmilləşmə

Bakı ş-ri, Ə.Əliyev ad. AzDHTİ.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Reperfuziyanın müddətindən asılı olaraq qaraciyər toxumasında baş vermiş dəyişik-liklər.

Mirzəyev M.İ

I Beynəlxalq Məhkəmə Tibbbi Ekspertiza və Patologiya Konqresi Bakı, 2016

2

Reperfuziyadan sonra qaraciyər toxuma-snda sərbəst radikallaşma prosesinin vəziyyəti və reperfuziyanın müddətindən asılı olaraq onun intensivliyinin dəyişməsi.

Qarayev Q.Ş.,

Mirzəyev M.İ.

Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri jur-nalı Bakı, 2016, №3.

3

The state of oxidative stress in hepatic ischemia.

Mirzoev M.I.,

Garaev G.S.,

Gasanov A.B.

Science and Education. Munich, Germany, 2016

4

İşemiyanın müddətindən asılı olaraq ağ sıçovulların qaraciyərinin strukturunda baş vermiş dəyişikliklər.

Mirzəyev M.İ

Sağlamlıq jurnalı, 2014, №5

 

Cəmi: 40 elmi əsər.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü