Assistent Şəfəq Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəfəq Əliyeva Eldar qızı

2

İxtisas

Patoloq-anatom

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU-nun Patoloji anatomiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2004

Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., ev 23

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

21.05.2013 – hal-hazıradək

Assistent

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., 167

2

05.03.2012 -21.05.2013

Baş laborant

ATU, Patoloji anatomiya kafedrası

Bakı şəh., S.Vurğun küç., 167

3

2004-2005

Həkim-interna

1 saylı şəhər klinik xəstə-xanası, Oftalmologiya şö-bəsi

Bakı şəh.M.Mirqasımov küç., ev 1

4

1998-2004

Tələbə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç, ev 23

 

 İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

20.06.2016 - 01.07.2016

Nəqliyyat travmalarının məhkəmə tibbi ekspertizası

Bakı şəh.

2

09.12.2013 –14.12.2013

Ümumi histo- və sitopatologiya kursu

Bakı şəh.

3

17.11.2012-20.11.2012

Uroloji cərrahiyədə meyit diseksiyası

Bakı şəh. Azərbaycan Tibb Universiteti

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bəzi sistem xəstəlikləri zamanı incə iynə aspirasion biopsi-yanın əhəmiyyəti.

Həsənov Ə.B

Musayev C.S,

Kərimova İ.İ.

Əliyeva Ş.E.

«Təbabətin aktual problemləri» mövzusunda Elmi Konfransın Ma-terialları. Azərbaycan Tibb Univer-siteti, Bakı, 2014, s. 251-252

2

Гипертрофия слюнных желез у больных с алкогольной бо-лезнью печени.

Гасанов А.Б.

Мусаев Дж. С.

Нифталиев Р.Н.

Алиева Ш.Э.

B.X.Abbasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı Elmi-Praktik Konfransın Material-ları, Azərbaycan Tibb Universiteti. Bakı, 2013, s. 159-161

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü