b.e.n., dos. Vaqif Kərimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vaqif  Kərimov  Məmmədkərim

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970 - 1979

Bioloq

Azərbaycan Dövlət Universiteti

AZ 1037, Bakı, Z. Xəlilov küç.,23    

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

48 il

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

AZ 1022, Bakı, Qasımzadə küç.,14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1999 - 2000

Mikologiya

Bakı

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1 The specialization degree of wood-destroing basidial fungi on trees in Samur-Davachi lowland forests of Azerbaijan. Deutscher Wissenschaftsherold, German Science Herald, No1, 2017  
2 BCKDHA, BCKDHB və DBT genlərinin promotor, ekzon və intron hissələrində aparılmış molekulyar-genetik diaqnostika.Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual prolemləri-2020” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konqresin Materialları. 19-20 dekabr 2020. Bakı, Azərbaycan. S.276-277.  
3 Molecular-Genetic chfrfcteristics of MEFV gene in Familial Mediterranean Fever in Azerbaijan. AMEA Məruzələr. 2019, №1.s.74-78.  
4 Медицинская  биология и генетика  Dərs vəsaiti , Baki ,2022  
5

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər)

“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı.

ISBN 978-9952-28-357-0
6

Medical biology (schemes and problems)

“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı.

ISBN 978-9952-28-357-0
7

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər)

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 11 fevral 2019-cu il tarixli 04 nömrəli qərarı ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Bakı.
 

 
8

Выработка и сохранение условного рефлекса активного 
и пассивного избегания у 3-х месячных крыс при безбелковом питании.
Материалы Всероссийской научной конференции
с международным участием
«Биология в высшей школе: актуальные вопросы науки, 
образования и междисциплинарной интеграции». Рязань.

11-12 апреля 2019 г

Səh.:138-140;

УДК 57:[378-3(071)
ББК 28.0+74.580-24/29
İSBN 978-5-8423-0198-0
https://rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Biology.pdf
 
9

Tibbi biologiya və genetika

2022

ISBN 978-9952-435-23-8
10

Medical Biology and genetics

2022

ISBN 978-9952-435-34-4
11

Медицинская биология и генетика

2022

ISBN 978-9952-435-74-0
12

Tibbi biologiya və genetikadan iş dəftəri

2022

ISBN 978-9952-435-64-1
13

Medical Biology and genetics workbook

2022

ISBN 978-9952-435-45-0
14

Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетики

2022

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni  Azərbaycan Partiyası

2

I MPF  HİT büro üzvü

    3 ATU-nun Nəzəri fənnlər üzrə Problem Komissiyanın üzvü
    4 ATU-nun I Müalicə-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü