Dosent Gülnarə Səfərova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səfərova Gülnarə Həsən qızı

2

İxtisas

Fəlsəfə

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1982-1987

Tarixçi və ictimaiyyət müəllimi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1987-ci il

Baş laborant

ATU, Fəlsəfə kafedrası

Bakı şəhəri

2

1990-cı il

Müəllim

ATU, Fəlsəfə kafedrası

Bakı şəhəri

3

2000

Baş müəllim

ATU, Fəlfəsə kafedrası

Bakı şəhəri

4

2002-ci ildən hal-hazıradək

Dosent

ATU, İctimai fənlər kafedrası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2008-ci il

Azərbaycan Mİ nəzdində təkmilləşmə kursu

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.

Səfərova G. IV Uluslararası Hamza Nigari Azərbaycan Cumhuriyyətinin Kuruluşunun 100 yılında Türkiyə Azərbaycan İlişkiləri simpoziumu. 25-27.10.2018, Amasya, Türkiyə. səh. 268-270

https://www.researchgate.net/publication/364821821_IV_

BEYNLXALQ_HMZ_NIGARI_AZRBAYCAN_CUMHURIYYTININ_QURULUSUNUN_

100-CU_ILIND_TURKIY-AZRBAYCAN_LAQLRI_SIMPOZIUMU_MATERIALLARI

2. Səfərova G. Sosial ədalət prinsipi (etik-fəlsəfi təhlil). Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemlıəri-2023" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konqres. 3-6 may 2023.  səh. 431 DOI 10.28942/amuj.v4i1
3. Səfərova G. Azərbaycanda Tibb təhsili alan tələbələrə tədris olunan Fəlsəfə fənninin özəllikləri. EYFOR-XIII. Uluslararası Egitim Yönetim Forumu. 11-15 may İzmir. 2022. Eyfor-XIII-özet-kitabı. səh. 341

eyuder.org/documents/43/EYFOR_XIII_ÖZETLER_KİTABI.pdf

4.  Səfərova G. Makovelskinin yetişdiyi mənəvi-siyasi mühit. I Uluslararası Avrasiya sempozyumu sosyal bilimler və sanat. 13-14 may 2022. Antalya, Türkiyə. Özet kitabı, Ankara, 25.05.2022. səh.21 https://essasymposium.org/tr/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/OZET-KITAP.pdf
5.

Səfərova G. VII Turkcess 2021. Uluslararası Egitim və Sosyal Bilimlər Konqresi. 01-03 eylül 2021 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyeti. Bildiri No: BT180

https://2021.turkcess.net/wp-content/uploads/2021/09/13.09.21-TURKCESS-2021-OZET-KITAPCIGI.pdf
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

 

 

 

2

Türk mədəni irsinin mühafizə və inkişafına adət və ənənələrin rolu

Səfərova G.

VII Uluslararası türk kültürü, sanatı və kultural Mirası Koruma simpozyumun (sanat etkinlikləri). 26-29 iyun, Bakı, 2013

3

Qloballaşma və azərbaycan xalqının milli mənlik şüuru problemləri

Səfərova G.

VIII Beynəlxalq Tükr mədəniyyəti, incəsənəti və nəvi irsin mühafizəsinə həsr olunmuş simpozium. Tükriyə, Konya. (15-17 may 2014-cü il).

4

Fəlsəfə və təbabət etikası fənləri üzrə tədris proqramı

Həmmüəliflə

ATU-nin “Təbib” nəşriyyatı. Bakı, 2016 çapa göndərilib