2021 Əczaçılıq kimyası (az)

2021 Əczaçılıq kimyası (en)

2021  Əczaçılıq kimyası (ru)

2021 Əczaçılıq kimyası (az)

2021 Əczaçılıq kimyası (en)

2021 Əczaçılıq kimyası (ru)

2020 Dərman maddalərinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (az)

2020 Dərman maddalərinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (rus)

2021 Əczaçılıq kimyası (az)

2021 Əczaçılıq kimyası (en)

2021  Əczaçılıq kimyası (ru)

2021 Əczaçılıq kimyası (az)

2021 Əczaçılıq kimyası (en)

2021 Əczaçılıq kimyası (ru)

2020 Dərman maddalərinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (az)

2020 Dərman maddalərinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası I - III kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası I - III kurs (rus)

2020 Əczaçılıq kimyası II - III kurs (az)

2020 Əczaçılıq kimyası II - III kurs (rus)

2019 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (az)

2019 Əczaçılıq kimyası IV - IV kurs (rus)

2019 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (az)

2019 Əczaçılıq kimyası III - IV kurs (rus)

2019 Əczaçılıq kimyası I - III kurs (az)

2019 Əczaçılıq kimyası I - III kurs (rus)

2019 Əczaçılıq kimyası II - III kurs (az)

2019 Əczaçılıq kimyası II - III kurs (rus)

2019 Dərman maddələrinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (az)

2019 Dərman maddələrinin fiziki-kimyəvi üsullarla analizi (rus)